”Jag värderar mer tid med mina barnbarn”

Servicechefen Birgit Marquardsen har valt att gå ned i arbetstid för att få mer fritid och tid tillsammans med sina barnbarn. Liksom många andra av Coors andra medarbetare värdesätter hon möjligheten att få en balans mellan arbete och fritid.

Bästa med att jobba på Coor, Birgit Marquardsen

Birgit Marquardsen började jobba på det danska lokalvårdsföretaget Elite Miljø i maj 2005. När Coor förvärvade företaget 2018 valde Birgit att jobba kvar. När hon kort därefter fick möjligheten att gå ned i arbetstid på grund av sin ålder behövde hon inte fundera länge.
– För mig är det väldigt positivt att få chansen att välja hur mycket jag ska arbeta. Jag värderar att få mer tid tillsammans med mina barnbarn och tror att många som är äldre än jag skulle fortsätta jobba om de kunde påverka sina arbetstider i högre utsträckning. Jag är övertygad om att det finns många outnyttjade erfarenheter och kompetenser som vi kan ta vara på om vi blir mer öppna för människors behov i olika delar av livet, säger Birgit.

Flexibilitet och balans mellan arbete och fritid är en av de bästa sakerna med att jobba på Coor, enligt en intern undersökning som genomfördes år 2022. Det är något Birgit Marquardsen håller med om. Hon jobbar för närvarande 22 timmar per vecka och ser goda möjligheter till ett flexibelt arbetsliv på Coor.
– Jag är fri att planera min arbetstid och ser till att den passar kunderna och medarbetarna. Jag har en god dialog med min chef, som är hjälpsam och stöttar när det behövs. Med god kommunikation och ett flexibelt arbetssätt går det att hitta lösningar som passar för alla, förklarar Birgit.

Birgits viktigaste arbetsuppgifter som servicechef är att serva kunder och tillvarata medarbetarnas intressen. Återkommande arbetsuppgifter är handledning, rekrytering och problemlösning.
– Det bästa med mitt jobb är att det är så omväxlande. Variationen är en stor anledning till att jag arbetat så länge i samma företag, avslutar Birgit.

FEbruari 2023