Ebba Larsson

Ebba Larsson, 26 år, studerar första året på Facility Management-utbildningen och har precis avslutat sin första praktikperiod på Coor. Valet av praktikplats var enkelt, eftersom hon sedan tidigare redan var anställd på Coor.

Ebba Larsson | Coor

I april 2019 började Ebba jobba som receptionist och kundvärd hos Coor. Efter att ha fått möjlighet att testa på rollen som kontorskoordinator insåg Ebba att det fanns mycket mer i leveransen som hon ville få kunskap inom. Efter att ha diskuterat med sin chef beslutade Ebba sig för att söka tjänstledigt och påbörja en utbildning inom Facility Management.

Du avslutar nu en 12 veckor lång praktik, vad har du hunnit med att göra?

– Jag började nästan omgående med att bli ansvarig för ett nytt besökssystem som skulle installeras i två receptioner. Det innebar kontakt med leverantören, utbilda receptionisterna i det nya systemet, kontakt med IT-avdelningen på Coor och samarbete med många andra funktioner. Jag har även fått vara med och göra riskbedömningar i receptioner, med utgångspunkt i covid-19 där vi bedömt hur receptionister kan utföra sitt jobb säkert under pandemin. Precis före jag började praktiken hade vi haft en kurs i riskbedömning, som var till stor hjälp. Det praktiska arbetet stämde väldigt bra överens med det utbildaren sagt. Jag har även fått vara med och skriva ett avtalskontrakt när vi förnyat ett avtal med en kund. Avtal är kluriga i sig men det har varit väldigt lärorikt. Jag har också fått vara med och uppdatera receptionisternas back-up-pärmar. Tanken är att vi ska ha en standard och se till att det blir enhetligt, det ska inte vara svårt att sätta sig i receptionen som vikarie.

Hur har det varit att praktisera på sin arbetsplats?

– Det har verkligen varit bra. Jenny som varit min handledare har verkligen tänkt till med relevanta uppgifter som jag kommer att ha nytta av. Jag är också glad att jag har fått se Coor-gemenskapen, den är så mycket större än jag insåg när jag satt ute hos kund. Det har fått mig att verkligen se vilket fint företag Coor är.

Vilken är den största lärdomen du tar med dig?

– Jag har fått samarbeta med många olika människor och mitt sätt att kommunicera med olika människor har blivit bättre. Det mest givande har nog varit avtalsutkastet som jag fick vara med och skriva. Det har även varit lärorikt att få gå arbetsmiljöronder och se hur det ser ut i våra olika verksamheter.

Har du något tips till framtida praktikanter?

– Var inte rädd för att be om hjälp och ta för dig. Men kom ihåg att inte sätta för höga krav på dig själv, du är där för att lära dig. Man ska också vara tydlig med att säga vilka förväntningar man har och vad man vill lära sig. Är man öppen och ärlig med vad man vill göra så blir det absolut bäst för en själv. Våga ställa lite krav.