Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Förbättringsarbete - en del av vardagen

Förbättring, utveckling och innovationer utmärker Coor. Vi som arbetar här är alla med och utvecklar och förbättrar servicen till våra kunder.

Förbättringsarbeten | Coor

Ständiga förbättringar och innovationer

I vår verksamhet finns en bredd av olika serviceyrken samlade. Här finns receptionister, telefonister, säkerhetsexperter, lokalvårdare, elektriker, vaktmästare, kockar, personer som utvecklar servicetjänsterna och många andra. Vi har också projektledare, affärsutvecklare och verksamhetsutvecklare som stöd i utvecklingen av vårt kunderbjudande.

Gemensamt för oss alla som arbetar på Coor är att vi på ett eller annat sätt arbetar med att leda, utveckla och leverera service.

Vid sidan av det pågående förbättringsarbetet arbetar vi också med innovationer för att utveckla servicetjänsterna eller sätten att leverera tjänster på - ofta med hjälp av ny teknik och digitala lösningar. Målsättningen är smartare service för våra kunder.