”Jag tror att man uppskattar att få en överblick över vad som händer på andra avdelningar”

Joachim Meyer är Customer Experience Manager på Coor och en av de flitigaste medarbetarna i bolaget när det kommer till att dela med sig av sina kunskaper.

Joachim Meyer, arbetsgivarvarumärke bild 2

– Jag pratar mycket om det jag jobbar med, till exempel på Yammer, och jag får nästan bara positiv feedback. Många hör av sig och vill veta mer, och det hade ju inte hänt om jag inte hade delat med mig. Jag tror att man uppskattar att få en överblick över vad som händer på andra avdelningar inom bolaget. 

Många av Coors medarbetare tycker att just kunskapsdelning är ett av de starkaste skälen till att man trivs i bolaget. Håller du med om den bilden? 

– Det gör jag absolut. Det här är en väldigt öppen organisation där man kan gå till varandra för att få hjälp eller bolla idéer. Jag är själv en nyfiken natur. Hade vi inte haft den här kulturen så hade jag blivit nedstämd. 

Hur sker kunskapsdelningen i vardagen på Coor? 

– Det märks i våra digitala kanaler Yammer och Teams att många tar sig tid att försöka sprida information även om de inte måste. Det märks extra mycket när man är på plats på kontoret. En kollega kan ta tag i en i förbifarten för att dela med sig av någonting.  

Varför är det viktigt att dela kunskaper med varandra? 

– Av många skäl. Delar man med sig så kan man bidra till att öka kunskapen hos kollegorna. Kunskapsdelningen minskar också risken för dubbelarbete eller att arbetet inte görs på bästa möjliga sätt.  

Februari 2023