Service för kommersiella fastigheter

Fastigheter för olika kommersiella verksamheter ägs i syfte att generera intäkter genom uthyrning. Coor levererar fastighetsservice i stjärnklass - en viktig del av upplevelsen i och kring era byggnader och lokaler.

Kontakta oss

Vi förstår att

Servicen i och kring era fastigheter är en stor del av upplevelsen

Ägare av kommersiella fastigheter behöver en fastighetspartner som kan driva löpande underhåll, underhållsprojekt och göra olika hyresgästanpassningar. Era fastigheter är till för era hyresgästers verksamhet och för deras kunder, gäster, brukare och besökare.

En positiv serviceupplevelse i kommersiella fastigheter kräver en samordnad insats bland fastighetsförvaltning, platsteam, säkerhetspersonal och andra relevanta intressenter. Ni behöver en leverantör som tar ansvar för att fastigheten förvaltas för att maximera fastighetsvärde och driftnetto.

Servicen i era byggnader och lokaler ska ge nöjda ägare, trygga förvaltare och hyresgäster som trivs, men också nöjda brukare och besökare. Smart, tryggt och hållbart.

Coor har lösningen

Hyresgästupplevelser i stjärnklass

Coor hjälper fastighetsägare, fastighetsbolag och olika typer av hyresgäster att skapa attraktiva miljöer i och kring deras fastigheter, lokaler och byggnader. Vår personal tar samma ansvar för hyresgästnöjdheten som de tar för fastighetstekniken och själva byggnaderna. Resultatet blir fungerande fastigheter med hyresgäster som trivs. Av oss får ni:

  • Driftsäkerhet med sova-gott-garanti
  • Effektivisering över hela livscykeln
  • Fastighetsexpertis grundat på hållbarhet och innovation…

…och inte minst service i stjärnklass!

Coors erbjudande till dig

Värde för värden – säker och effektiv drift

Förutom att vara en av Sverige största leverantörer av fastighetstjänster är vi även ett av Sveriges största serviceföretag med fokus på kundbemötande. För att nå och bibehålla hög kundnöjdhet är det centralt med bra kommunikation och ett gott servicebemötande – med djupgående förståelse för olika verksamheters skilda förutsättningar och behov.

Genom att erbjuda högkvalitativa servicetjänster, tillgodose boende och brukares behov och skapa bekväma och effektiva miljöer skapar de som äger eller finns i kommersiella fastigheter en positiv bild av sina verksamheter, lokaler och varumärken vilket kan både locka dit och behålla värdefulla hyresgäster och kunder.

Den totala upplevelsen av att visas i era lokaler bidrar till att hyresgästerna trivs och stannar i era fastigheter.

Våra nöjda kunder

Coor har lång och bred erfarenhet av service

Coor har lång och bred erfarenhet av service till skolor, handel, vård- och omsorgsboenden och har medarbetare som förstår de unika krav som ställs i dessa viktiga miljöer. Våra fastighetstjänster kan ingå i ett större FM-uppdrag eller vara rena leveranser av fastighetsservice.

Alla Coors fastighetsleveranser bygger på riktig flexibilitet med en kvalitetssäkrad process i grunden som vi anpassar efter varje kunds specifika och varierande behov. Ju fler tjänster vi utför, desto smartare är lösningen.

Några exempel på Coors uppdrag till kommersiella fastighetsägare är Vasakronan, Hemsö, Pembroke och Vacse. Andra större fastighetsuppdrag i Sverige är SAAB, Sandvik, Volvo Cars, SAS, ICA, GKN och Borealis. Till våra referenscase ➝

Coor sköter
15 milj kvm

i 7000

fastigheter

åt 200+

kunder.

Det gör oss till experter på fastighetsskötsel och servicen där.


Kontakta oss för utmärkt fastighetsservice

Våra fastighetsspecialister står redo att stötta dig med allt du behöver hjälp med i och runt omkring dina fastigheter.

Kontakta oss på Coor redan idag.

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Johan Bergman

Väst

Kampanjsida Södra, porträtt av Mårten Rehn

Mårten Rehn

Syd

Henrik Fahlén Servicesäljare i Norrland | Coor

Henrik Fahlén

Norr

Charlotte Klärre

Öst