Vill du bli leverantör till Coor?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur det fungerar att vara en partner till Coor. Eller om du har andra frågor gällande hur Coor arbetar med inköp.

Medarbetare | Coor

Kontakta oss om partnerskap 

För närvarande söker vi inte aktivt efter nya leverantörer att samarbeta med. Vill du presentera vad ditt företag kan erbjuda Coor hänvisar vi till denna intresseanmälan. En kategorichef går igenom förfrågningar och kontaktar er vid eventuellt intresse.

Har du andra frågor gällande hur Coor arbetar med inköp? Vänligen fyll i kontaktformuläret på denna sida. Vi återkopplar så fort vi kan, oftast inom två arbetsdagar.

Är du leverantör till Coor och har frågor kring fakturering?
Läs mer här.

Kvinnlig medarbetare i maskinrum | Coor

Kontakta oss

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer information för leverantörer

Coor tar fullt ansvar även för de tjänster som bolaget utför med hjälp av underleverantörer. Vi är därför måna om goda och långsiktiga leverantörssamarbeten och ställer höga krav på våra leverantörer. På våra leverantörssidor hittar du mer information.

Receptionstjänster | Coor

Vanliga frågor och svar för leverantörer


Har du fakturafrågor?

Här hittar du mer information om fakturering på Coor. Har du fakturafrågor kan du alltid vända dig till vår ekonomiavdelning för leverantörer på vendor.se@coor.com. Är du osäker på vilket Coor-bolag du ska skicka faktura till kan du få hjälp av din kontaktperson på Coor.

Har du frågor om Science Based Targets?

Coor är anslutna till Science Based Target-initiativet (SBTi) och fick våra klimatmål validerade den 26 april 2022.

Det innebär att våra klimatmål ligger i linje med vad vetenskapen säger krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Ett av våra klimatmål innebär att 75 procent av våra scope 3-utsläpp (från inköpta varor, tjänster, uppströmstransporter och distribution) ska komma från leverantörer som fått sina klimatmål godkända av SBTi senast 2026. Här kan du läsa mer.

Frågor om prisjusteringar

Om du har frågor gällande prisjusteringar, kontakta din kontaktperson på Coor som är avtalsansvarig.

Vem ska jag skicka orderbekräftelse till?

Du skickar orderbekräftelse till den person på Coor som har lagt ordern.

Vem skickar jag säkerhetsdatablad till?

Du skickar säkerhetsdatablad tillsammans med ordern till den person på Coor som har lagt beställningen.