Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök
Workspace Castellum | Coor

Vad är en hållbar arbetsplats?

En hållbar arbetsplats är ett koncept som kretsar kring balansen mellan vår planet, människors välmående och förtjänst i företaget för att uppnå långvarig framgång och hållbarhet. Detta sker på flera nivåer för att främst garantera hälsa, säkerhet och välbefinnande för ett företags främsta resurs – de anställda.

En hälsosam och hållbar arbetsplats innebär gladare och mer motiverade arbetare, vilket eventuellt ökar produktiviteten hos de anställda och leder till färre arbetsrelaterade risker, sjukdomar och misstag. Detta är en fundamental del för att öka verksamhetens förtjänst och rykte.

Vilka fördelar innebär en hållbar arbetsplats?

Vissa individer avfärdar konceptet om en hållbar arbetsplats som en hallucination eller önsketänkande. Förväntan för en verksamhet är i slutändan att maximera förtjänsten för aktieägarna. Dock börjar allt fler företag öppna ögonen för de fördelar en hållbar arbetsplats innebär, både för deras verksamhet och anställda, men också för vår miljö och planet.

Genom att investera tid och resurser i att skapa en hållbar arbetsplats kan ni förvänta er följande fördelar:

 • Förbättrad varumärkesbild och konkurrenskraftiga fördelar
 • Förbättrad produktivitet och reducerade kostnader
 • Ökad verksamhetsförmåga att efterfölja bestämmelser
 • Attraherar anställda och investerare
 • Minskat antal sjukdagar för anställda
 • Ökad jobbnöjdhet hos anställda
 • Bättre bevarande av anställda
 • Minskat avfall

En studie visar på att 91% av alla millennier skulle byta till ett företag eller varumärke som iscensätter en arbetsplatsstrategi för att skapa en hållbar arbetsplats framför ett företag som inte gör det. Med en grundpelare så viktig för en verksamhets framgång kommer konceptet ”hållbar arbetsplats” betala tillbaka mångfaldigt på ett sätt som är både fördelaktigt för vår planet, såväl som er verksamhet och anställda.

Hur skapar jag en hållbar arbetsplats?

Det finns otaliga olika sätt ni kan optimera en arbetsplats för att göra den mer miljövänlig och både trevligare och effektivare att jobba inom. Vissa väljer att bli papperslösa och istället arbeta mer digitalt. Medan andra byter ut lamporna i sin belysning mot mer miljövänliga alternativ.

Tyvärr finns det ingen ”one-fit-all” arbetsplatsstrategi för att skapa en hållbar arbetsplats då kontor och arbetsplatser varierar både i natur och form. Att välja sin arbetsplatsstrategi blir inte enklare när ni kommer till insikten hur många sätt det faktiskt finns att uppnå statusen av en hållbar arbetsplats.

Är ni osäkra på hur ni ska gå tillväga för att skapa en hållbar arbetsplats, eller helt enkelt inte har tid? Då kan Coor hjälpa er.

Vi erbjuder strategisk arbetsplatsutveckling där vi hjälper er skapa en hållbar arbetsplats baserat på era behov och förutsättningar. Coors strategiska arbetsutveckling inkluderar följande moment:

 • Förstudier och analyser:
  Oavsett vad ni har för målbild, så hjälper vi er reda ut de bästa alternativen ni har utifrån era förutsättningar.

 • Projekt och förändringsledning:
  När ni väl bestämt er för att genomföra en förändring stöttar vi med projekt- och förändringsledning för att projektet ska flyta på metodiskt och effektivt.

 • Förvaltning och styrning:
  När väl projektet genomförts kan det vara lätt att missa det som skapar värde på sikt – förvaltningen. Vi har verktygen för att skapa en effektiv och smidig förvaltning av era nya processer och förändringar.

Vi är med er hela vägen

Kontakta Coor redan idag för att använda er arbetsplats som ett strategiskt verktyg för att driva förändring i verksamheten. Vi hjälper er skapa en hållbar och effektiv arbetsplats som kommer främja er, de anställda och verksamheten i sin helhet genom vår strategiska arbetsplatsutvecklingstjänst.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.