Guldrankning från EcoVadis

Coor tillhör de fem procent av globala bolag som är bäst när det gäller CSR-arbete - DET gör oss stolta!

Hållbarhet | Coor

Coor tilldelas ännu ett guld av EcoVadis

Coor har återigen tilldelats guld i EcoVadis årliga internationella rankning. I år har vi ökat vår totala poäng från 67 till 73. Guldrankningen från Ecovadis innebär att Coor tillhör de fem procent av globala bolag som är bäst när det gäller CSR-arbete. Rankningen tilldelades efter en stor genomgång av Coors arbete.

– Eftersom EcoVadis är så omfattande är detta ännu ett bevis på att vi fokuserar på rätt saker och har en hållbarhetsstrategi som håller över tid, säger Maria Ekman, hållbarhetschef.

EcoVadis bedömning baseras på 21 kriterier inom miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköpsprocesser. Metoden lutar sig på internationella standarder inom CSR, inklusive Global Reporting Initiative (GRI)- standarder, UN Global Compact och ISO 26000.

De områden där vår poäng ökat mest i årets utvärdering är arbetsvillkor och mänskliga rättigheter och hållbara inköpsprocesser. Det beror delvis på att vi har uppdaterat flera policys och att dessa områden är högt viktade av EcoVadis. Att våra klimatmål har validerats av Science Based Target-initiativet är också en bidragande faktor.