Coor bygger om ett 70-tal automatiska monteringsvagnar för fordonstillverkare i USA

Coor Industriservice har erhållit en order från en fordonstillverkare i USA avseende styrsystemsbyte på AGVer (Automated Guided Vehicle). Ordern innebär både styrsystemsbyte och förändringar i transportflödet.

Styrsystemsbytet kommer att ske på plats och innebär att det befintliga PC-systemet ersätts med en PLC för att öka flexibilitet och tillgänglighet på lång sikt. I samband med ombyggnaden skapas även möjlighet att ändra systemet till allt ifrån ett taktat flöde till ett kontinuerligt monteringsflöde ner till en hastighet av 0,4 m/min. Arbetet kommer att pågå fram till mars 2015.

- Det är roligt att återigen få genomföra ett stort systembyte på AGVer. Det är dock inte i samma storleksordning som i Sverige, men med en högre anspänning för våra kollegor som kommer att tillbringa mesta delen av sin arbetstid i USA. Totalt kommer 12 medarbetare att vara på plats för att bygga om utrustningen, säger Patrik Sahlberg, ansvarig för Teknik- och Automationsverksamheten i Skövde.

Coor Industriservice har tidigare levererat IPV-utrustning, AGV-system och drivna linor till företag inom fordonsindustrin, i Sverige, USA, Brasilien, Ryssland, Frankrike, Japan och Kina.

Fakta om Coor Industriservice Teknik & Automation:
Coor konstruerar och implementerar specialanpassade automationslösningar inom montering, hantering, testning och bearbetning. Vi har en oberoende roll som säkerställer att vi alltid kan välja den bästa lösningen för varje kund. Våra specialister inom utveckling, konstruktion och tillverkning av produktionsutrustning arbetar nära kundernas projektorganisation för att skapa lösningar som möter företagens krav.

Coor Industriservice är en av Sveriges ledande aktörer, med lång erfarenhet och stor kompetens anpassad för industrin. Vi utvecklar och levererar service och lösningar som krävs för en säker och effektiv produktion. Läs mer på www.coor.se/industriservice

 

För mer information kontakta:

Patrik Sahlberg, Enhetschef, Coor Industriservice
+46 500 91 71 55
patrik.sahlberg@coor.com

Marie-Louise Essbrant, Kommunikation, Coor Industriservice
+46 8 553 963 99
marie-louise.essbrant@coor.com