Coor Industriservice erhåller kvalitetspriset ” Volvo Cars Quality Excellence Award”

Bildtext: ”Patrik Sahlberg och Fredrik Carlsson från Coor Industriservice, trea och fyra från höger på bilden, har precis mottagit VQE-priset av representanter från Volvo Cars.” 

Coor Industriservice har tilldelats den prestigefulla utmärkelsen VQE Award – Volvo Quality Excellence Award – av Volvo Cars för sin leverans av en ny produktionslinje till Volvo Cars fabrik i Torslanda.

Utrustningen har levererats från Coor Industriservice enhet Automation i Skövde, en enhet, med lång erfarenhet och stor kompetens anpassad för tillverkningsindustrin. För att förtjäna utmärkelsen ställs krav på ett väl genomfört projekt med en högkvalitativ produkt som levereras i tid. Dessutom finns kriterier som ska uppfyllas inom flera olika områden, exempelvis hållbarhet, finans, underleverantörer, kvalitet, ledning och eftermarknadsstrategi.

-  Vi är mycket glada över utmärkelsen. Den ger oss ett kvitto på att vi levererar det vi lovar och ett bevis på att vi är bland de bästa i branschen. Vårt samarbete med Volvo Cars är utvecklande och innovativt och vi lägger stor vikt i att agera professionellt och lyssna på kundönskemålen för att möta och gärna överträffa kundernas förväntningar” säger Patrik Sahlberg, ansvarig chef för Automation i Skövde.

Utmärkelsen delades ut under en ceremoni hos Volvo Cars den 27 november 2014 där Patrik Sahlberg och projektledare Fredrik Carlsson mottog priset.

Coor Industriservice har levererat Automationslösningar för en säker och effektiv produktion till ett flertal kunder i många år. Huvudsakliga applikationsområden finns inom slutmontering, hantering och bearbetning. I leveranserna prioriteras hög tillgänglighet, kvalitet och underhållsmässighet.

Coor Industriservice
Coor Industriservice är en av Sveriges ledande aktörer, med lång erfarenhet och stor kompetens anpassad för industrin. Vi utvecklar och levererar service och lösningar som krävs för en säker och effektiv produktion. 

Våra tjänsteområden:
Industriunderhåll, Strategisk produktionsutveckling, Industriell rengöring och Avfallshantering, Tillverkning och projekt och Logistik

Coor Industriservice tar ett stort ansvar för sin verksamhet i förhållande till bolagets kunder, men också i förhållande till anställda, leverantörer, miljön och samhället i stort. Coor industriservice har en årsomsättning på 1,4 Mdr SEK och våra 1 000 kompetenta medarbetare finns från Söderhamn i Norr till Helsingborg i Söder. Bland våra kunder finns ett stort antal företag främst i Norden, men Coor har engagemang hos kunder även i Europa, Asien, USA, Kanada och Brasilien.

Coor Industriservice är en del av Coor Service Management som är Nordens ledande serviceleverantör. Läs mer på: www.coor.se/industriservice 

För mer information kontakta:

Patrik Sahlberg, ansvarig chef för Automation på Coor Industriservice
+46 500 917155
patrik.sahlberg@coor.com

Marie-Louise Essbrant, Kommunikation på Coor Industriservice
+46 10 559 63 99
marie-louise.essbrant@coor.com