Coor Industriservice rekryterar fler ingenjörer och tekniker

Coor Industriservice stärker sitt team som arbetar med produktionsutrustning globalt samt service till industrin i och kring Skaraborg. Coor ska rekrytera ett 20-tal nya tekniker och ingenjörer till sin verksamhet i Skövde.

Coor Industriservice är en av Sveriges ledande aktörer inom service mot industrin. Enheten har historiskt växt och sedan 2008 har Coor gjort en kraftfull satsning på industriservice. Coors verksamhet i Skövde fokuserar på att leverera kvalificerade underhållstjänster för förädling av produktionsprocesser, tillverkning av kundspecifik produktionsutrustning samt är en komplett leverantör av komponentservice.

Till verksamheten i Skövde söker Coor Industriservice:

Coor Industriservice har tydligt fokus på att säkra industrins möjligheter att leverera och fokuserar på att skapa en säker och effektiv produktion för kunderna.

Fakta om Coor Industriservice
Coor Industriservice är en av Sveriges ledande aktörer inom industriservice, med lång erfarenhet och stor kompetens anpassad för industrin. Vi utvecklar och levererar service och lösningar så att våra kunder ska få en säker och effektiv produktion.

Coor Industriservice fokuserar på underhåll. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att öka tillgängligheten i produktionsanläggningar inom många olika branscher. Vi planerar och driver även komplexa projekt inom till exempel mekanik, el och automation. Dessutom erbjuder vi specialisttjänster som till exempel analysservice, svetsning av unika rörsatser och komponentservice.

Coor Industriservice är en enhet i Coor Service Management som är Nordens ledande serviceleverantör. Läs mer på www.coor.se/Industriservice

 

För mer information kontakta:

Niklas Jälmevik, Enhetschef på Coor Industriservice
+46 500 91 72 81
niklas.jalmevik@coor.com

Marie-Louise Essbrant, Kommunikation på Coor Industriservice
+46 10 559 63 99
marie-louise.essbrant@coor.com