Coor inleder samarbete med Peritos Ungdomsrekrytering

Inom Coor arbetar vi kontinuerligt med att öka vårt samhällsengagemang. Peritos arbetar med att etablera ungdomar på arbetsmarknaden som annars inte hade haft möjligheten att komma in i yrkeslivet. Samarbetet med Peritos är ett steg i att främja mångfalden och den sociala hållbarheten.

Inom Coor arbetar vi kontinuerligt med att öka vårt samhällsengagemang. Peritos arbetar med att etablera ungdomar på arbetsmarknaden som annars inte hade haft möjligheten att komma in i yrkeslivet. Samarbetet med Peritos är ett steg i att främja mångfalden och den sociala hållbarheten.

Vår bransch och den typ av service vi levererar möjliggör att vi kan använda oss av Peritos tjänster. En gedigen matchning ligger till grund för varje rekrytering och Coors målsättning är att placera 5-10 personer i verksamheten. Matchningsmodellen är tydlig och konkret, samtidigt som den tar hänsyn av olika dimensioner som påverkar i yrkeslivet.

- Vi tror mycket på samarbetet med Peritos, säger Ulf Wretskog, VD Coor Sverige. Genom samarbetet tar vi ett större socialt ansvar, samtidigt som vi rekryterar duktiga medarbetare som kommer att göra skillnad. Många kunder ser det som positivt och uppskattar att vi inleder ett samarbete med Peritos. Det är vårt ansvar att säkerställa en långsiktig och hållbar verksamhet och samhällsnyttan en viktig dimension.

- Vi ser fram mot att hjälpa Coor att hitta nya duktiga medarbetare, säger Lars Lööw, VD Peritos Ungdomsrekrytering. Det ska också bli spännande att tillsamman med Coor hjälpa både dem och deras kunder att hitta nya lösningar på de behov som finns.

För mer information;

Ulf Wretskog, VD Coor Sverige, +46 10 559 59 40, ulf.wretskog@coor.com

Sofie Schough, Kommunikationschef  Coor Sverige, +46 10 559 59 83, sofie.schough@coor.com