Coor ny leverantör av telefonisttjänster till Stockholms läns landsting

Från 1 april 2015 kommer Coor kommer leverera telefonisttjänster till Stockholm läns landsting (SLL), 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året. Avtalet löper på tre år.

Från 1 april 2015 kommer Coor kommer leverera telefonisttjänster till Stockholm läns landsting (SLL), 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året. Avtalet löper på tre år.

SLL ansvarar för och bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, fastighetsförvaltning, kultur och utbildning inom landstingets område. Inom SLL finns totalt ca 43 000 anställda exklusive de som arbetar hos privata leverantörer.

Coor kommer sitta i landstingets lokaler i Solna och Huddinge och betjäna avropande enheter inom SLL 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året. Beräknat antal samtal per år uppgår till 3 000 000, vilket gör affären till en av de största telefonistuppdragen i Sverige. 

-  Coor ansvarar för telefonister till ett flertal landsting i Sverige så som Uppsala Län, Region Skåne och Landstinget i Dalarna. Att vi nu också får Stockholms läns landsting är en bekräftelse på att vi levererar en högkvalitativ tjänst som kunderna värdesätter, säger Ulf Wretskog, VD Coor i Sverige. Vi har ett stort fokus på att växa vår telefoniverksamhet och den här affären är mycket värdefull för oss.