Coor Security i samarbete med yrkesgymnasium

Sedan förra året levererar Coor lokal säkerhetsteknik i egen regi. Coor har idag en så kallad hubb med cirka 10 servicetekniker som opererar hos olika kunder i Stockholmsområdet. Då arbetet har fått gott utfall finns förhoppningen att kunna starta liknande verksamhet i andra regioner framöver.

Övertagandet av tjänsten är en kvalitetssäkring, och ökar naturligtvis behovet av medarbetare med kompetens inom området, såväl seniora som juniora. Ett steg i den riktningen är det nyligen inledda samarbetet med el- och energiprogrammet på S:t Eriks gymnasium.

S:t Eriks gymnasium är en stor gymnasieskola i Stockholm som erbjuder såväl praktiska som studieförberedande utbildning. Inom el- och energiprogrammet kan man välja inriktning mot installationselektriker, automationstekniker, kommunikationstekniker och järnvägstekniker.

- Samarbetet innebär konkret att Coor tar emot två praktikanter per år från utbildningen och även sommarvikarier, säger Sofia Munkhammar, kontraktschef Security. Gruppchef Håkan Johansson från Coor kommer också att föreläsa på skolan. På så vis når vi ut med våra expertkunskaper inom ämnet.

Genom medverkan i skolans programråd har Coor också möjlighet att vara med och anpassa undervisningen, så att eleverna får en utbildning som är relevant i branschen.
- Vi är väldigt nöjda med samarbetet, säger Sofia Munkhammar. De praktikanter vi haft hittills har fungerat bra och det är verkligen en fördel för båda parter att vi tillsammans kan utforma delar av utbildningen. Det här är ett bra sätt för oss att stärka vårt varumärke inom säkerhetsteknik.

Även Hasse Britander, utbildningsansvarig för kommunikationsutbildningar på S:t Eriks gymnasium, ser stora fördelar med samarbetet.

- Att skolan arbetar med näringslivet är viktigt för mig. Det ökar chansen att eleverna har rätt kunskaper när de kommer ut på arbetsmarknaden. Samarbetet med Coor har under relativt kort tid hunnits utvecklats otroligt positivt. Coor är lyhörda för våra förslag och har själv många egna idéer.

Victor Eckelöv praktiserade åtta veckor på Coor lokal säkerhetsteknik under sin sista termin på S:t Eriks gymnasium. Efter studenten fick han erbjudande om sommarjobb och arbetar sedan dess som timanställd på Technical Security. Han är väldigt positiv till sin praktikperiod.

- Jag fick ett varmt mottagande på Coor och fick hela tiden mer och mer ansvar. Jag tycker att Coor har ett bra servicetänk och jag upplever att alla jag träffat är ödmjuka och gärna vill lära ut sina kunskaper. Tack vare min praktik på Coor har jag utvecklats både som person och inför mitt framtida yrkesliv.