Coor Svanen-märker lokalvård i Sverige

Coor Service Managements svenska verksamhet har Svanen-märkt stora delar av sin lokalvårdsverksamhet. Det stärker Coors höga ambitioner inom miljöområdet, samtidigt som det stärker Coors lokalvårdserbjudande.

Coor Service Managements svenska verksamhet har Svanen-märkt stora delar av sin lokalvårdsverksamhet. Det stärker Coors höga ambitioner inom miljöområdet, samtidigt som det stärker Coors lokalvårdserbjudande.

 

Svanen är Nordens officiella miljömärke, som fastställer kriterier för olika produkter och tjänster i syfte att minska dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Coor Service Management har nu valt att Svanen-märka den svenska lokalvårdsorganisationens verksamhet enligt produktgruppen 076 Städtjänster.

  • -Många av våra kunder har höga miljöambitioner, och det känns roligt att vi kan matcha deras behov. Eftersom miljöfrågor är centrala för oss på Coor hade vi ett bra utgångsläge, och själva certifieringsprocessen gick därför väldigt smidigt. Svanen är en etablerad och välkänd miljömärkning som är enkel att förstå, vilket är positivt och stärker vårt lokalvårdserbjudande, Ulf Wretskog, vd för Coor Service Management i Sverige.

Inom lokalvård har användningen av rengörings- och tvättmedel störst miljöpåverkan. Märkningen innebär bland annat att vi använder miljövänliga rengörings- och tvättmedel, att vi har metoder som säkerställer minimal förbrukning, att vi aktivt försöker minimera transporter i samband med lokalvården samt att vi bedriver ett strukturerat miljöarbete. För att behålla certifikatet krävs årliga kontroller av bland annat förbrukning av kemikalier, förbrukningsmaterial och fordonsbränsle.

Vill du veta mer om Svanen, se www.svanen.se

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta

Ulf Wretskog, Vd Coor Sverige 
Coor Service Management, +46 10 559 59 40, ulf.wretskog@coor.com

Johan Stark, Kontraktchef Lokalvård,
Coor Service Management, +46 10 558 03 48, johan.stark@coor.com

Åsvor BrynnelKommunikations- och Hållbarhetschef,
Coor Service Management, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com