Omfattande miljögranskning bra för miljön

Varje år utvärderar Coor sitt miljöverktyg Coor Green Services, ett exklusivt verktyg för att mäta miljöpåverkan i de tjänster som Coor levererar till sina kunder. De företag som möter alla, respektive majoriteten av de uppställda kriterierna tilldelas ett diplom i Guld eller Silvernivå.

Sedan 2011 har Coor genomfört en omfattande miljögranskning av de tjänster som levereras till bolagets kunder baserad på ett egenutvecklat, unikt verktyg, Coor Green Services. Resultatet från den genomförda granskningen använder Coor för att tillsammans med kund diskutera miljöförbättrande åtgärder – med gott resultat.

Coor är det första servicebolaget i världen som erbjuder sina kunder en heltäckande miljömärkning. I 2014 års granskning medverkade 136 verksamheter, till skillnad från 126 året innan. Miljögranskningen visar att det är färre silvernominerade i år, från 69 till 58, samtidigt som antalet guldnominerade verksamheter har ökat från 28 till 34 – trots att kriterierna skruvats åt. Resultatet speglar det faktum att allt fler verksamheter fokuserar på miljö och hållbarhetsfrågor.

- Det är positivt att följa utvecklingen i antal granskningar, silver- och guldnomineringar där allt fler av våra kunder möter de kriterier vi sätter upp med Coor Green Services. Verktyget är till för att engagera våra kunder och att motivera dem att hela tiden vara medvetna om sin miljöpåverkan. Vi ser även en ökad trend i efterfrågan av miljögranskningen från flertalet av våra kunder, säger Mikael Karlsson, HSEQ ansvarig inom Coor-koncernen.

Varje år utser också Coor i Sverige ”Årets Miljöstjärna”. Utmärkelsen går till en kund som utmärkt sig särskilt inom miljöområdet, och tillkännages i samband med en prisceremoni i maj. Priset består av en prissumma som sedan doneras av Årets Miljöstjärna till en valfri miljöorganisation