Coors Årsredovisning (inklusive Hållbarhetsrapport) för 2015 är tillgänglig på bolagets hemsida från och med idag

Årsredovisningen beskriver Coors verksamhet, strategi och utveckling för verksamhetsåret 2015, och är finns nu tillgänglig som en pdf-version på www.coor.se/Investors/Rapporter-och-publikationer (svensk version) eller www.coor.com/Investors/Reports-and-publications(engelsk version).

Den tryckta versionen distribueras i början av vecka 16 till aktieägare och andra som särskilt har anmält intresse för en tryckt version. Den kan beställas på www.coor.se eller via e-post till ir@coor.com.

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2016 kl. 08:30 CET.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.se. För ytterligare information, kontakta

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetschef, Coor Service Management, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com
Thomas Backteman, IR-chef, Coor Service Management, +46 70 831 11 66, thomas.backteman@coor.com

Sara Marin, IR-koordinator, Coor Service Management, +46 10 559 59 51, sara.marin@coor.com