Coor i nytt avtal med Swedavia

Coor och Swedavia har ingått nytt samarbetsavtal som innebär att Coor kommer att ansvara för delar av godshantering på Stockholm Arlanda Airport till Swedavia och hyresgästerna på flygplatsen.  

Tidigare har logistikflödet på Stockholm Arlanda Airport varit decentraliserat, men i och med att Coor tar över ansvaret implementeras ett nytt centraliserat logistikflöde. Detta innebär att Coor kommer att ansvara för huvuddelen av att godshantering sker likartat och via en central godsmottagning som är helt ny. Avtalet sträcker sig fram till mars 2023 och är värt ca 15 MSEK på årsbasis. Stockholm Arlanda Airport växer för att möta efterfrågan från ökat antal passagerare och genom utbyggnaden av en stad direkt vid flygplatsen och detta är en del av utvecklingsarbetet.

Det nya uppdraget innebär att Coor kommer att anställa ny personal för hantering av godsmottagningen. Leveransen startar i september 2018, men redan nu pågår etableringen för att skapa de rätta förutsättningarna med allt från personalrekryteringar till iordningställande av lokaler så att allt kommer på plats i den nybyggda godsmottagningen. Leveransen kommer ske med lastbilar på både airside som landside och integreras väl med Coors övriga uppdrag på flygplatsen. Detta borgar för en effektiv serviceleverans till flygplatsens hyresgäster.

- Det här är ett banbrytande uppdrag för Coor och vi är mycket stolta över det förtroende vi får av Swedavia. Vi ser fram emot att implementera detta nya arbetssätt och hjälpa Swedavia att skapa en enhetlig och systematisk hantering av godset på flygplatsen, säger Eric Johansson, affärsenhetschef Coor Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric Johansson, Affärsenhetschef, Coor i Sverige
+46 10 559 56 23
eric.johansson@coor.com

Sofie Schough, Kommunikationschef, Coor i Sverige
+46 10 559 59 83
sofie.schough@coor.com