Envirosense: stödjer företag i att minska sitt koldioxidavtryck

Coors nya koncept, Envirosense, ger företag möjlighet att utvärdera den miljömässiga påverkan av sina kontor och byggnader samt utveckla en handlingsplan mot en grönare arbetsplats.

Med miljömässig hållbarhet som fortsatt hög prioritet bland företag, riktas nu alltmer uppmärksamhet mot utsläpp från kontor och byggnader. Det är tydligt för alla att en förändring är nödvändig.

För att verkligen göra skillnad måste företag förstå var de ska börja. Nyckeln till att minimera den miljömässiga påverkan ligger i mätning och förståelse av dess underliggande faktorer. Som organisation innebär detta att vi måste förstå hur våra beslut påverkar våra arbetsplatsanvändare och på lång sikt miljön.

"Som FM-leverantör har vi en unik position att hjälpa våra kunder mäta prestanda, sätta ambitioner och mål samt hjälpa dem att vidta åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Det är därför vi nu lanserar vårt nya koncept Environsense, säger Oscar Stjernborg, chef för Advisory på Coor Group.

Sju nyckelområden för förändring

"Vi har identifierat sju nyckelområden för att övergå till grönare arbetsplatser: hur vi planerar och utnyttjar våra arbetsplatser, hur vi reser till och från jobbet, den energi vi använder, den mat vi konsumerar, hur väl vi tillämpar ett cirkulärt tankesätt när vi väljer hållbara produkter, förbrukningsvaror och tjänster, hur vi hanterar vårt avfall och hur ansvarsfullt vi konsumerar vatten. För att nå full potential måste vi också ändra människors beteenden", säger Fredrik Sandqvist, chef för innovation och tjänsteutveckling på Coor Group.

Envirosense - stödjer förflyttningen till grönare arbetsplatser 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Stjernborg, Head of Advisory, Coor Group  

oscar.stjernborg@coor.com  eller 076-761 23 53 

 

Fredrik Sandqvist, Head of Innovation & Service Development, Coor Group 

fredrik.sandquist@coor.com eller 070-299 56 87

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010-559 59 83

 

Om Coor
Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst. 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Alleima, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars. 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se