Förhållningsregler i Coors sociala medier

Vi anser att alla människor ska få komma till tals och bli lyssnade på, men det ska ske i en respektfull och god ton gentemot varandra. Därför förbehåller vi oss rätten att ta bort kommentarer som inte följer våra riktlinjer. Den som bryter mot reglerna kan komma att blockeras från Coors sociala medier. Vi tolererar inte kommentarer som kan uppfattas som:

  • Kränkande, trakasserande eller stötande. 
  • Hatiska mot exempelvis etnicitet, religion, kön, nationalitet eller politisk övertygelse.
  • Vilseledande eller olagliga kommentarer.
  • Inlägg som kan definieras som spam.

Har ni frågor om Coors sociala medier eller övrig verksamhet, kontakta oss på info@coor.com. Vill du anmäla misstanke om överträdelse av Coors uppförandekod kan du göra det anonymt här.