Historik

Coor bildades 1998, då som en del av Skanskakoncernen. Sedan dess har bolaget utvecklats till Nordens ledande service management-bolag.

Coors erbjudande Mat och Dryck | Coor

2023

För fjärde året i rad utsågs Coor till ett av Sveriges Karriärföretag. Dessutom behåller Coor sin plats som ett av landets mest jämställda företag i SHE Index powered by EY. Coors plan för nettonoll senast 2040 godkändes av Science Based Targets-initiativet och omställningen av verksamheten fortsätter. Under året förvärvade Coor Skaraborgs Städ med dotterbolag och samlade sitt säkerhetserbjudande inom Addici Security & Technology. Coor tecknade IFM-avtal med Swedbank, vilket är den största förstagångsoutsourcingen i Sverige på flera år.

2022

Coor förvärvade Centrumstäd, vilket stärkte lokalvårdsorganisationen i södra Sverige. Ett av Coors fokusområden är hållbarhet och i maj godkändes Coors klimatmål av Science Based Targets-initiativet. Coor utsågs även till det mest jämställda företaget i Sverige i jämställdhetsindexet SHE Index powered by EY. Under året tillträdde Andreas Engdahl som CFO.

2021

Covid-19 präglade fortsatt samhället under 2021, men året för Coor innebar även nya och förlängda avtal. Bland annat tecknades ett stort IFM-avtal med danska Byggnadsstyrelsen. Året innebar även ökat fokus på hållbarhet och innovation. Under året gjordes tre värdeadderande förvärv: Veolia Technical Management, Inspira och R&K Service. Coor tilldelades också guld i EcoVadis årliga internationella ranking för sitt hållbarhetsarbete.

2020

Under året arbetade Coor aktivt med att anpassa den egna verksamheten till effekter av covid-19. Trots en osäker marknad fortsatte Coor att bygga starka kundrelationer. Avtal omförhandlades och nytecknades med Equinor, Borealis och Vasakronan. Andra höjdpunkter var att Coor vann IFMA:s innovationspris och utsågs till ett av de mest jämställda företagen i Sverige i EY:s She Index. Under året tillträdde AnnaCarin Grandin som vd och koncernchef.

2019

Coor förvärvar lokalvårdsföretaget Norrlands Miljövård AB vilket kompletterar och stärker Coors befintliga verksamhet såväl kompetensmässigt som geografiskt. Norrlands Miljövård, som har en ledande position inom lokalvård i norra Sverige, omsätter årligen ca 250 MSEK och har ca 500 anställda. Genom hög kvalitet och lokal närvaro har Norrlands Miljövård skapat en stark kundlojalitet och 2018 vann bolaget utmärkelsen Årets Städföretag i Sverige. Bolagets profil med hög tjänstekvalitet och hållbara servicelösningar är helt i linje med Coors marknadsposition.

2018

Coor förvärvar under året tre företag i Skandinavien – ett av dem är det norska fastighetsservice-företaget OBOS Eiendomsdrift AS med 45 anställda och en årlig omsättning på cirka 70 MSEK. Förvärvandet av det danska lokalvårdsföretaget Elite Miljø A/S ger Coor ökad geografisk täckning, öppnar för väsentliga synergieffekter och bidrar positivt till Coors kompetens inom viktiga lokalvårdssegment. Elite Miljø omsätter årligen cirka 700 MSEK och har drygt 2000 anställda. Det tredje företaget som Coor förvärvar under 2018 är det norska servicebolaget West Facility Management AS. Bolaget har 300 anställda och en årlig omsättning på cirka 140 MSEK. Coor tecknar även ett nytt femårigt IFM-avtal med Storebrand. Uppdraget kommer att startas upp under 2018 och har en årlig abonnemangsvolym på 80 MSEK och till det kommer rörliga projektvolymer och stora möjligheter till utveckling.

2017

Coor vinner nytt IFM-uppdrag åt ABB med leverans till ett flertal anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Coor tilldelas också uppdraget att leverera patientmåltider vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. I och med detta lanseras nytt varumärke för måltider inom offentlig sektor: Signatur by Coor. Under 2017 testar Coor som första bolag i Europa nästa generations städrobot i verksamheten. Dessutom lanseras Coor SmartClimate™, en lösning för att mäta och förbättra inomhusklimatet.

2016

Coor visar starka resultatförbättringar. En ny visselblåsar-funktion införs och ett nytt koncerngemensamt "Operation Excellence-intiativ intieras. Bolaget ändrar logotyp och tar bort Service Management ur namnet, från och med 2016 heter bolaget Coor i all kommunikation.

2015

Den 16 juni 2015 noterades Coor på Nasdaq Stockholmsbörsen, och samtidigt såldes industriservice-verksamheten (som senare ändrade namn till Jernbro). Tillsammans med danska polisen tilldelades Coor det prestigefulla "driftherrepriset".

2014

Coor tecknar det största IFM-avtalet i Norden någonsin genom avtalet om att leverera och utveckla ett stort antal FM-tjänster till Statoil i Norge. Ett flertal nya Smart Concept-lösningar lanseras, liksom en ny modern webbportal för leveransuppföljning, Coor Performance Portal.

2013

I början av året tillträdde Mikael Stöhr som ny koncernchef. Verksamhetens koncernstruktur ändrades så att de fyra nordiska länderna kompletterades med en renodlad enhet för industriservice. Bolagets strategi ändrades för att bredda kundbasen genom en satsning också på mindre verksamheter och vissa strategiska tjänsteområden. Produktserien "Smart Solutions" lanserades.

2012

Omsättning och antalet medarbetare stiger, inte minst i Danmark efter ett större samarbetsavtal med Polisen i hela landet. Kassaflödet förstärktes kraftigt efter ett koncerövergripande projekt. Mot slutet av året förvärvades servicebolaget Addici, med verksamhet i hela Norden.

2011

Coor får nya kunder och fortsätter att växa, främst i Finland där verksamheten fördubblas. En ny industriserviceorganisation med fem tydliga servicecentra i Sverige etableras.

2010

Coor inleder nya samarbeten med flera kunder och förlänger i stort sett alla kontrakt som löper ut. Ett av de nya kontrakten är det banbrytande kontraktet om att utforma, utveckla och utföra FM-tjänster för det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS). Avtalet är ett offentlig-privat-samverkansavtal (OPS) och gäller till och med 2040. För första gången genomfördes en revision enligt Coor Green Services.

2009

Trots svår lågkonjunktur fortsätter Coor att växa, främst genom många nya kunder. En mindre verksamhet i Ungern startas. Coor lanserar en ny miljömärkning - Coor Green Services.

2008

Tillväxten fortsätter – nya branscher, nya kunder, nya tjänster. Coor firar 10 år.

2007

Genom övertagandet av ett finskt servicebolag växer Coor kraftigt i Finland. Riskkapitalbolaget Cinven Ltd förvärvar Coor Service Management från 3i.

2006

Omsättningen mer än fördubblas under året. I Norge förvärvas bolag som ger Coor en bättre geografisk täckning. I Sverige stärker Coor positionen inom nukleär-, process- och tillverkningsindustri genom förvärv.

2005

Bolaget byter namn till Coor Service Management. Bolaget växer kraftigt i både Norge och Sverige. Coor ökar satsningen på produktionsservice genom att förvärva Volvos servicebolag.

2004

Coor får sitt första större uppdrag för offentlig sektor. Uppdraget handlar om att utveckla och leverera service till sjukhus. Coor förvärvas av 3i, ett europeiskt riskkapitalbolag. Under året startas även verksamhet i Norge.

2003

Vi får vårt första större avtal om serviceleverans med tillverkningsindustrin.

2002

Kontrakt tecknas med nya kunder i nya branscher bland annat inom läkemedel och bioteknik. Verksamhet i Finland startas.

2001

Verksamheten i Sverige växer med flera nya kunder. Polstjärnan, ett skräddarsytt affärsspel, körs igång. Verksamhet i Danmark startas.

2000

Ericssons interna servicebolag förvärvas. Affären blir en av de största som gjorts inom outsourcing av serviceverksamhet i Norden.

1999

En intensiv bearbetning av marknaden tar fart och Coor får sina första uppdrag.

1998

Coor Service Management bildas. Bolaget hette då Skanska Facilities Management och var en del av byggkoncernen Skanska.