Nordens ledande service management-bolag | Coor

Historik

Coor Service Management bildades 1998, då som en del av Skanskakoncernen. Sedan dess har bolaget utvecklats till Nordens ledande service management-bolag.

2018

Coor förvärvar det norska fastighets­service­­företaget OBOS Eiendomsdrift AS. Bolaget har 45 anställda och en årlig omsättning på cirka 70 MSEK.
Coor förvärvar det danska lokalvårdsföretaget Elite Miljø A/S. Elite Miljø omsätter årligen cirka 700 MSEK och har drygt 2 000 anställda. Förvärvet ger Coor ökad geografisk täckning, öppnar för väsentliga synergieffekter och bidrar positivt till Coors kompetens inom viktiga lokalvårdssegment.
Coor tecknar nytt femårigt IFM-avtal med Storebrand. Uppdraget kommer att startas upp under 2018 och har en årlig abonnemangsvolym på 80 MSEK och till det kommer rörliga projektvolymer och stora möjligheter till utveckling.
Coor förvärvar det norska servicebolaget West Facility Management AS. Bolaget har 300 anställda och en årlig omsättning på cirka 140 MSEK.

2017

Coor vinner nytt IFMuppdrag åt ABB avseende leverans till ett flertal anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.
Som första bolag i Europa testar Coor nästa generations städrobot i verksamheten. 
Coor tilldelas uppdraget att leverera patientmåltider vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Lansering av Coor SmartClimate™, en lösning för att mäta och förbättra inomhusklimatet.

2016

Coor visar starka resultatförbättringar. En ny visselblåsar-funktion införs och ett nytt koncerngemensamt "Operation Excellence-intiativ intieras.

2015

Den 16 juni 2015 noterades Coor på Nasdaq Stockholmsbörsen, och samtidigt såldes industriservice-verksamheten (som senare ändrade namn till Jernbro). Tillsammans med danska polisen tilldelades Coor det prestigefulla "driftherrepriset".

2014

Coor tecknar det största IFM-avtalet i Norden någonsin genom avtalet om att leverera och utveckla ett stort antal FM-tjänster till Statoil i Norge. Ett flertal nya Smart Concept-lösningar lanseras, liksom en ny modern webbportal för leveransuppföljning, Coor Performance Portal.

2013

I början av året tillträdde Mikael Stöhr som ny koncernchef. Verksamhetens koncernstruktur ändrades så att de fyra nordiska länderna kompletterades med en renodlad enhet för industriservice. Bolagets strategi ändrades för att bredda kundbasen genom en satsning också på mindre verksamheter och vissa strategiska tjänsteområden. Produktserien "Smart Solutions" lanserades.

2012

Omsättning och antalet medarbetare stiger, inte minst i Danmark efter ett större samarbetsavtal med Polisen i hela landet. Kassaflödet förstärktes kraftigt efter ett koncerövergripande projekt. Mot slutet av året förvärvades servicebolaget Addici, med verksamhet i hela Norden.

2011

Coor får nya kunder och fortsätter att växa, främst i Finland där verksamheten fördubblas. En ny industriserviceorganisation med fem tydliga servicecentra i Sverige etableras.

2010

Coor inleder nya samarbeten med flera kunder och förlänger i stort sett alla kontrakt som löper ut. Ett av de nya kontrakten är det banbrytande kontraktet om att utforma, utveckla och utföra FM-tjänster för det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS). Avtalet är ett offentlig-privat-samverkansavtal (OPS) och gäller till och med 2040. För första gången genomfördes en revision enligt Coor Green Services.

2009

Trots svår lågkonjunktur fortsätter Coor att växa, främst genom många nya kunder. En mindre verksamhet i Ungern startas. Coor lanserar en ny miljömärkning - Coor Green Services.

2008

Tillväxten fortsätter – nya branscher, nya kunder, nya tjänster. Coor firar 10 år.

2007

Genom övertagandet av ett finskt servicebolag växer Coor kraftigt i Finland. Riskkapitalbolaget Cinven Ltd förvärvar Coor Service Management från 3i.

2006

Omsättningen mer än fördubblas under året. I Norge förvärvas bolag som ger Coor en bättre geografisk täckning. I Sverige stärker Coor positionen inom nukleär-, process- och tillverkningsindustri genom förvärv.

2005

Bolaget byter namn till Coor Service Management. Bolaget växer kraftigt i både Norge och Sverige. Coor ökar satsningen på produktionsservice genom att förvärva Volvos servicebolag.

2004

Coor får sitt första större uppdrag för offentlig sektor. Uppdraget handlar om att utveckla och leverera service till sjukhus. Coor förvärvas av 3i, ett europeiskt riskkapitalbolag. Under året startas även verksamhet i Norge.

2003

Vi får vårt första större avtal om serviceleverans med tillverkningsindustrin.

2002

Kontrakt tecknas med nya kunder i nya branscher bland annat inom läkemedel och bioteknik. Verksamhet i Finland startas.

2001

Verksamheten i Sverige växer med flera nya kunder. Polstjärnan, ett skräddarsytt affärsspel, körs igång. Verksamhet i Danmark startas.

2000

Ericssons interna servicebolag förvärvas. Affären blir en av de största som gjorts inom outsourcing av serviceverksamhet i Norden.

1999

En intensiv bearbetning av marknaden tar fart och Coor får sina första uppdrag.

1998

Coor Service Management bildas. Bolaget hette då Skanska Facilities Management och var en del av byggkoncernen Skanska.