Framtidens arbetsplats

”Arbetsplatsfrågan har aldrig varit mer prioriterad”

Två av tre bolag planerar just nu för förändring av arbetsplatsen. Det visar en rapport från Coor kallad ”Join the Workplace Revolution”. En viktig aspekt av omställningen handlar om att matcha företagens behov och medarbetarnas önskemål.
– Resan har bara börjat och vi ser en experimentell tid framöver, säger AnnaCarin Grandin, koncernchef på Coor.

Befinner sig ditt företag i en försöksperiod, där ni provar vilken hybridmodell som passar just er? I så fall är ni långt ifrån ensammaCoors undersökning om framtidens arbetsliv och arbetsplatser i Norden visar att många bolag just nu testar sig fram för att hitta rätt arbetssätt – ett arbetssätt som balanserar företagets behov med medarbetarens.

– Den tydligaste trenden i undersökningen är att dagens medarbetare vill kunna välja var man ska utföra sitt arbete. Framför allt yngre talanger kan, om de upplever att flexibla möjligheter saknas, tänka sig att byta arbetsgivare. De vill jobba på ett modernt företag med moderna värderingar – och alltför ”styrande” organisationer upplevs helt enkelt ”som gammeldags”, säger AnnaCarin Grandin, koncernchef på Coor, och fortsätter:

– Därmed inte sagt att yngre talanger alltid vill sitta hemma. Det fysiska mötet och grupptillhörigheten som kontoret erbjuder värderas högt – vi har längtat efter att få ses, lösa problem och vara kreativa tillsammans.

AnnaCarin Grandin menar att arbetslivet kan bli bättre än före pandemin, och anser att den flexibilitet och den teknik vi vant oss vid är värdefull.

– Det vi behöver göra är att fortsätta använda lärdomarna från den här perioden och sätta dem i en helt ny arbetsplatskontext. Som arbetsgivare behöver man hitta den unika modell som passar sitt eget företag. Man behöver skapa en attraktiv destination med ändamålsenliga lokaler och bra service som medarbetarna vill vara på.

Undersökningen visar nämligen också att medarbetare nu förväntar sig förändringar på kontoret. En dryg tredjedel av de tillfrågade menar att det är sannolikt eller mycket sannolikt att man söker sig vidare till nytt jobb om ingen förändring på kontoret görs inom två år. Tydligast är den trenden bland yngre medarbetare i större städer.

– Det finns med andra ord en hel del som står på spel för arbetsgivare. Som arbetsgivare behöver du attrahera dina medarbetare på ett helt annat sätt än tidigare. Många ser redan i dag en utmaning i att locka tillbaka sina medarbetare och de som inte lyckas med detta kan snart sitta med ett ännu större problem, säger AnnaCarin Grandin.

AnnaCarin Grandin anser att arbetsplatsfrågan har flyttats upp betydligt på dagordningen i samband med återgången till kontoren. Hon menar också att bolag behöver se på sina kontor med nya ögon.

– Kontoret får en ännu tydligare roll i arbetet med att bygga företagskultur. Kontoret behöver också spegla företagskulturen, vad man som företag vill stå för. Vilken slags upplevelse vill du skapa i en reception? Vilka värderingar vill du förmedla till medarbetare eller besökare som kliver in genom dörren?

Coor ser att många bolag just nu står inför omställningar, där man dels ser över sin modell för hybridarbete, dels hur man faktiskt använder sina kontor. Många företag drar ned på antalet skrivbord till förmån för ytor för kreativitet och samarbete.

AnnaCarin Grandin tror att det är viktigt att arbetsgivare lyckas definiera kontorets roll utifrån sina unika behov, såväl verksamhetens som medarbetarnas. Och omställningarna handlar i många fall om att göra kontoret mer attraktivt för medarbetarna.

– Det kan vara att alla ska få det bästa tänkbara stödet utifrån de arbetsuppgifter man ska utföra – exempelvis att tekniken fungerar på mötet eller att det finns ytor för såväl ostört ensamarbete som kreativt samarbete. Men det kan även handla om andra värden som förhöjer upplevelsen på kontoret. Att enkelt kunna duscha och kanske till och med bli erbjuden en ren handduk efter morgonens cykeltur. Att få gå till en barista eller en lunchrestaurang för paus och energi. Eller att bli överraskad av att vindrutan på bilen är skrapad när det är dags att åka hem, avslutar AnnaCarin Grandin.


Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats