Innovation

Optimera arbetsplatsen med datadrivna beslut

Har du funderat över hur kontoret bör utformas för att passa dina medarbetares behov? Eller hur ni kan utnyttja era lokaler på ett optimalt sätt? Genom en beläggningsmätning, där vi inhämtar information om hur era lokaler används idag, kan ni få ett bra stöd i att fatta rätt beslut.

Arbetsplatsstrategerna på Coor Advisory möter just nu många företag med liknande frågeställningar.

  • Hur kan vi bäst nyttja våra oanvända ytor?
  • Hur kan vi se till att den befintliga ytan optimeras och används i större utsträckning till dess rätta syfte?
  • Hur kan vi säkerställa en kostnadseffektiv arbetsplats?

Ibland upplevs kontoret som trångt. Det kanske saknas platser att mötas på och det går ”aldrig” att hitta ett ledigt konferensrum. Eller så uppfattas kontoret som tomt och ödsligt. Kanske beror det på att arbetsplatsen inte utvecklats över tid. Eller så har den inte anpassats på rätt sätt till medarbetarnas förändrade behov. Oavsett viket så kan det vara en bra idé att göra en beläggningsmätning.

– För att stötta våra kunder med detta samlar vi in relevant data som ger kunden en objektiv bild av nuläget, berättar Sofia Karlsson, arbetsplatsstrateg på Coor. När kunden har ett tydligt utgångsläge kan vi tillsammans specificera en målbild och hjälpa kunden att ta datadrivna beslut för att optimera ytan.

Beläggningsmätningar är en effektiv metod och ger den data som många eftersöker svart på vitt.

– Med en förståelse för hur ytorna nyttjas idag, kan vi enklare utvärdera ytbehov och arbetssätt samt ge förslag på arbetsplatsförändringar som bättre passar behovet, fortsätter Sofia.

Hon ger ett bra exempel på hur en beläggningsmätning är ett bra stöd för att med hjälp av data underbygga beslut till förändringar:

– I ett av våra pågående pilotprojekt hos en kund har de efter en första mätning justerat ytan; mindre nyttjande funktioner byts ut mot fler av de som nyttjades mest. Efter tre månader mäter vi nu igen för att se effekterna av justeringen. 

”En beläggningsmätning är ett bra verktyg för att förstå nuläget och gör det möjligt att fatta datadrivna beslut.”

– Vi på Coor Advisory har utfört beläggningsmätningar och analyser av data under flera års tid, men under det senaste året har vi sett ett uppsving i efterfrågan från våra kunder, forsätter Sofia.

– Pandemin har förändrat våra sätt att arbeta, och då behöver ofta även arbetsplatsen genomgå förändringar för att möta de nya behoven. En beläggningsmätning är ett bra första steg för att förstå vad som kan och bör göras.

Hon berättar att datainsamling kan ske manuellt via ronderingar och stöd av mjukvara, eller helt digitalt med hjälp av sensorer som placeras ut på kontoret. Insamlade data analyseras och används för att illustrera hur kontorets ytor faktiskt nyttjas.

– Intressant är att det faktiska nyttjandet ofta skiljer sig från medarbetarnas upplevelse, avslutar Sofia.

Mer om beläggningsmätningar

Beläggningsmätningar genomförs i både mindre skala vid enstaka tillfällen och i större skala kontinuerligt. Med hjälp av sensorer kan kontorsnyttjandet mätas kontinuerligt över tid och visualiseras i realtid. Detta uppskattas även av medarbetare som enkelt kan hitta en ledig plats eller ledigt rum på kontoret, tack vare visualiseringsverktyget.

Ofta är mätningen en del i en förstudie eller används som uppföljning efter genomförd förändring. Bäst effekt får kunder som mäter både före och efter förändring.


Först med det senaste

Låt oss prata innovation – kontakta oss här:

Vi hjälper er att optimera arbetsplatsen

Känner ni igen er i några av frågeställningarna ovan? Kontakta oss gärna för att prata mer om hur en beläggningsmätning skulle kunna vara ett stöd i ert beslutsfattande.

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 



Mer inspiration

Läs mer om innovationer