Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök
Mat och dryck

Coor i unikt projekt för växtbaserat protein

Från livsmedelsproduktion till människors välmående – hur påverkas miljö och människor av växtbaserade proteiner? Det är frågor som forskningscentret PAN Sverige, tillsammans med lärosäten, företag och offentlig verksamhet, ska svara på. Och för Coor är det en självklarhet att vara med och bidra.

För att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 krävs att vi ändrar våra matvanor. Animala proteiner, vars framställning belastar miljön enormt, kommer i större utsträckning att behöva bytas ut mot växtbaserat protein.

I nuläget är kunskapen om växtbaserade proteiner, dess klimatpåverkan och hälsofördelar, begränsade – någonting som forskningscentret PAN Sverige, koordinerat av Örebro Universitet, ska ändra på. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt – som är ett samarbete mellan andra lärosäten, företag och offentlig verksamhet – är målet att bidra med evidensbaserad kunskap om växtbaserade proteiner, så att konsumenternas val av mat inom snar framtid ska vara hälsosamt för dem själva och samtidigt hållbara för planeten.

Det unika med projektet är att PAN Sverige ska studera hela kedjan från livsmedelsproduktion till människors hälsa och välmående, någonting som aldrig tidigare gjorts i denna utsträckning. Hur påverkas proteinet av de olika framställningsprocesserna? Varför väljer människor att äta växtbaserat protein och vad gör att det smakar gott i form av smak och textur? Hur bryter olika människor ner det i tarmen och vilka hälsoeffekter ger det? Frågorna är många, och snart är förhoppningsvis svaren det också.

Undersöka konsumentbeteende

För att komma närmare svaren är en viktig del i denna forskning att undersöka konsumentbeteende i flera olika miljöer – exempelvis skolmatsalar, seniorluncher och restauranger på arbetsplatser. För Coor, som vill erbjuda en hållbar restaurang, är det en självklarhet att vara med och bidra, berättar Ann-Charlott Sjöqvist, förändringsledare inom hållbarhet på Coor Food & Beverage i Sverige.  

– Det här projektet är helt i vår hållbarhetslinje, där vi vill vara med att såväl lyfta som främja växtriket. Att vi så småningom får chansen att testa forskning ute hos kunder är också positivt och ett tydligt kvitto på att vi är proaktiva, säger hon.

Mat & dryck - Ann-Charlotte | Coor

Ann-Charlott Sjökvist

Förändringsledare inom hållbarhet på Coor Food & Beverage i Sverige

Coors medverkan handlar främst om att bidra med underlag kopplat till konsumenternas beteende i företagsrestauranger.

– Vi har olika beteenden när vi bestämmer var vi ska äta beroende exempelvis på vilken situation, miljö och tid på dygnet du äter. Hur tänker och väljer man till exempel restaurang på sin arbetsplats? Det är ett beteende som ska analyseras och som så klart är väldigt relevant för oss.

Hur känner du inför forskningsprojektet?
– Jag är jättespänd på att så småningom få ta del av alla intressanta insikter. Coor är ett innovativt bolag och vi är alltid positiva till att delta i forskningsprojekt och samarbeten inom hälsa och välmående. Det händer mycket spännande i Sverige sett till innovationer och livsmedel, och det känns väldigt viktigt att vi är med i projekt som PAN Sverige – dels för att driva utvecklingen i vår egen verksamhet men också för att bidra till utvecklingen i branschen i stort.

Identifiera växtbaserade proteiner

Först och främst ska man försöka identifiera vilken typ av växtbaserade proteiner man, ur ett hälsoperspektiv, ska fokusera på att äta och laga god mat på.

– Min förhoppning är att vi på Coor ska bli experter på hälsomässigt bra växtbaserade proteiner och hållbara restauranger, och att analysen av konsumentbeteendet på företagsrestauranger ger bra insikter, säger Ann-Charlott.

På frågan om vilka som är de största utmaningarna är Ann-Charlott lika snabb som säker i sitt svar.

– Tiden, utan tvekan. Jag skulle vilja ha det här på plats imorgon och vi vill förstås ändra folks beteenden redan nu. Vårt mål är att till 2025 halvera nötköttskonsumtionen, och initiativ som PAN Sverige kommer att stärka oss i den resan.

När tror du att man kommer att kunna se växtbaserade proteiner i större utsträckning i Coors restauranger?

– Jag tror verkligen att vi kan gå ut med det här på bredare front, där vi på Coor Food & Beverage faktiskt vet vilka växtbaserade proteiner som är hälsosamma och klimatpositiva, under 2023. Vi är på gång, vi är med och jag ser jättemycket fram emot det här.

Läs mer om projektet här ➝