Mat och dryck

Coor i unikt projekt för växtbaserat protein

Från livsmedelsproduktion till välmående – hur påverkas miljö och människor av växtbaserade proteiner? Och hur får vi människor att välja ”rätt rätt”? Det är frågor som forskningscentret PAN Sverige ska svara på.

För servicebolaget Coor, som vill erbjuda hållbara företagsrestauranger, är det en självklarhet att vara med och bidra, berättar Ann-Charlott Sjöqvist, förändringsledare inom hållbarhet på Coor Sverige. 

– Det här projektet är helt i vår hållbarhetslinje, där vi vill vara med att såväl lyfta som främja växtriket. Att vi också får chansen att testa forskningen på plats ute hos våra kunder och matgäster är också positivt och ett tydligt kvitto på att vi är proaktiva, säger hon.

Coors deltagande i projektet har fokus på konsumentbeteenden, attityder och smakpreferenser relaterade till valet av protein, något som är avgörande för att utveckla nya rätter och produkter som främjar både välmående och hållbarhet.

Människor och kött

En viktig insikt från projektet är att många människor känner en stark koppling till och har en positiv attityd till kött. Människor gillar smaken och texturen av kött och därför försöker man ofta få växtbaserade proteiner att smaka som och kännas som kött - en process som inte är helt okomplicerad.

– Jag ser att analysen av konsumentbeteendet redan ger bra insikter, fortsätter Ann-Charlott. För att främja välmående och minska klimatutsläpp har vi på Coor därför valt en strategi där växtbaserade proteiner och kött fördelas 50/50, och nu testar vi om detta kan vara vägen framåt.

Att välja ”rätt rätt”

Nästa steg inom projektet är att forska kring olika beteenden hos Coors gäster för att förstå vad som påverkar deras val av rätter. Frågor som effekten av menyspråk, information om 50/50-alternativet och andra kommunikativa faktorer. Dessa insikter blir ovärderliga för att skapa maximal effekt på både hälsa och klimat i framtiden.


Ett hållbart arbetsliv

Läs mer om hållbarhet