Innovation

AI-ångest:
"Det vore konstigt om vi inte var rädda"

Ansatt som jobber med en robot som kan kutte grønnsaker| Coor

Idag arbetar jag mycket med en robot som heter YuMi som utvecklats av ABB. Just nu ska den lära sig att hacka grönsaker för att kunna arbeta i ett storkök som köksrobot. Matematiskt sett är just en köksrobot väldigt svår att modellera. Du ska förstå vilken kniv du ska använda, hur hårt du ska hålla i kniven, vilken kraft du ska ha och hur du ska hålla i grönsaken så att du inte förstör den. Jag vet inte om det är en köksrobot som hackar grönsaker om tio år eller om det är jag som fortfarande hackar. Sannolikt är det fortfarande jag.

När jag började doktorera hade precis autonoma dammsugare kommit ut på marknaden. Tjugo år senare blev det årets julklapp. Så på tjugo år har egentligen inte mycket förändrats för människor. Det som har förändrats är intresset för robotar. Många fler ser potentialen. 

Sedan är folk självklart också skeptiska. Man undrar: Om robotar gör alla jobb, vad ska människor göra då? Och det är inte underligt – det vore konstigt om vi inte var rädda. Men jag tänker att man i framtiden kommer fortsätta utbilda sig även som äldre. Jag tror att vi måste lära oss nya saker kontinuerligt i takt med att jobb automatiseras, och att det kommer finnas ett skyddsnät för det. Vi kanske aldrig slutar gå i skolan helt utan jobbar tre, fyra dagar i veckan och går i skolan resten av tiden.

Teknikutvecklingen kan leda till att vi får möjlighet att leva helt andra liv – liv där vi har mer tid för varandra. Robotarna ska inte ta över, utan vi skapar system där de jobbar tillsammans med människor, så kallade samarbetande- eller kollaborativa robotar. Varje sjuksköterska kan ha en robot som hjälper till med tunga lyft och det mer mekaniska arbetet, medan människan kan prata med den andra människan istället. Samma sak i skolan och i hemtjänsten. Själv skulle jag vilja ha en kollaborativ robot som är mer som en kompis till min son, som är ett barn med särskilda behov. Jag skulle vilja ha någon som följer honom till skolan varje dag och som kan hjälpa honom att förmedla hur han känner eftersom han inte pratar. Jag hinner inte och skolan hinner inte, men en robot skulle kunna träna hela tiden med min son och så skulle det så klart vara roligt för honom också.


Mer inspiration

Läs mer om innovationer


Kontakta Coor

Jobba smartare – kontakta oss här

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.