Hållbarhet

En arbetsplats i nytt ljus – nya EU-direktiv för lysrör

Den första september 2023 är det dags att säga adjö till traditionella lysrör och välkomna nya och mer energieffektiva varianter. För många företag innebär detta en omställning i både liten och stor skala – men vad handlar direktivet om, och hur förbereder man sig bäst?

Vårt erbjudande, smarta lösningar, smart belysning

LED för en mer hållbar framtid

De traditionella lysrören har tjänat många arbetsplatser väl – lång livslängd och bra ljusstyrka har bidragit till god arbetsmiljö i allt från kontorslandskap till lagerlokaler. När ett nytt EU-direktiv nu ställer krav på att modellerna T5 och T8 fasas ut behöver många arbetsplatser hitta mer hållbara alternativ.

– I stort handlar det om att byta ut gammal teknik mot nya LED-lampor som är energieffektiva och hållbara. Med detta direktiv vill man också få bort skadliga tungmetaller som kvicksilver och natrium ur produkterna, berättar Martin Svensson som arbetar som Lighting Solution Specialist på Coor.

Fördelarna är många

Som tur är finns det många fördelar med nya LED-armaturer – en halvering av energiförbrukningen och mer än dubbelt så lång livslängd är bara två faktorer som leder till minskad åtgång av el och därmed sänkta utgifter. LED-armaturer är också flimmerfria och klarar bullriga miljöer där vibrationer uppstår, vilket gynnar både livslängd och behovet av service. Tekniken bakom LED erbjuder också större variation när det kommer till form, färg och storlek.

– Nya formfaktorer gör att vi inte längre är bundna till en-och-en-halvmeter långa armaturer. De kan numera vara långa, korta eller till och med runda. Det är en stor fördel att det inte längre finns en begränsning, säger Martin Svensson.

Olika typer av ljus ger åtskilda effekter

Smidigare reglering av ljusfärgen ger möjlighet att justera ljuset efter sammanhang. Exempelvis kan en kallare och fokusinriktad belysning snabbt ställas om till ett varmare, eller ett dovare ljus för en mer avslappnad känsla.

En huvudanledning till att de traditionella varianterna nu upphör att tillverkas är också att minska beroendet av kvicksilver i produktionen av ljuskällor. Det kan innebära ett stort kliv för många företag, inte minst när det kommer till att nå målen i miljöpolicyn.

– Vi har själva bytt ut T8-lysrör på våra anläggningar och kunnat hämta hem den investeringen snabbt, och samtidigt bidragit till lägre koldioxidutsläpp, berättar Martin Svensson.

Varför är det bra att ställa om till LED redan nu?

Det är ju fullt lagligt att fortsätta använda och underhålla de gamla lysrören. Det som dock blir ett problem är att hitta reservdelar; när tillverkningen förbjuds kommer lysrörsdelar att minska i mängd på marknaden. Utbud och efterfrågan gör dem troligen mycket dyrare att köpa. En bra anledning till att byta redan nu.

Coor arbetar kontinuerligt med att hjälpa företag att hitta lösningar till förbättrad belysning på arbetsplatser runt om i Sverige. SmartLighting är en av Coors innovationsgrenar – som hjälper företag att klara omställningen smidigt och enkelt innan det nya EU-direktivet träder i kraft. Bland annat finns möjligheten till att installera sensorer som tillsammans med smart programvara ger företagen full kontroll över arbetsplatsens ljusinstallationer.

– Med SmartLightning tar vi oss an projekt från ax till limpa; inventering, projektering, inköp, leveransmottagning, installation och driftsättning. Sen ansvarar vi också för service, underhåll och optimering. Det är det som är styrkan, vi gör allt så att kunden slipper sköta den administrativa hanteringen och istället kan få fokusera på sin egen verksamhet.

Webbinar

Energieffektivisering för företag

Så hanterar du och ditt företag energikrisen – på långt och kort sikt. Se vårt inspelade webbinar om energieffektivisering

Kunskapsbank Energi webinar | Coor

Ett hållbart arbetsliv

Läs mer om hållbarhet


Funktionella fastigheter

Läs mer om fastighetsservice