Framtidens arbetsplats

Ett framtidens huvudkontor för Coor

Med utgångspunkt i visionen att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje – skapar Coor nu ett nytt modernt huvudkontor med framtidens servicetjänster.

Framtidens kontor – vi visar vägen

Coor flyttar sitt huvudkontor till helt nya lokaler i Haga Norra i Stockholm. I fastighetens entréplan planeras också för ett inspirerande showroom med restaurang, café, konferens och reception.

– Vi har fina lokaler i Kista sedan tio år, berättar Magnus Wikström, VD på Coor i Sverige. Men precis som för många andra har vi som bolag och våra arbetssätt utvecklats och så även våra behov på arbetsplatsen.

Med kunskap från studier och medarbetarundersökningar, kombinerat med lång och bred erfarenhet från vår närvaro på över 1000 arbetsplatser i Norden, kan Coor visa vägen till framtidens arbetsplatser. Det nya huvudkontoret blir en miljö där vi kan inspirera medarbetare och besökare samt utveckla och testa framtidens servicetjänster, smarta lösningar och innovationer.

Smart och hållbart, med upplevelse och välmående i fokus

Sara Ericsson är arbetsplatsstrateg på Coor Advisory och projektledare för nya huvudkontoret berättar mer om framtidsplanerna för framtidens kontor:

– Den nya upplevelsebaserade arbetsmiljön kan inte enbart skapas med hjälp av inredning, säger Sara Ericsson. Vi ser till helheten och kombinerar design med framtidens servicetjänster och andra smarta lösningar.

– När man besöker Coors huvudkontor så ska man inspireras, oavsett om det gäller kaffe, matupplevelser, lokavård, eller kontorsutformning. Vi arbetar ständigt fram nya koncept och tjänster som vi nu tar med i utformningen av vårt nya smarta, hållbara och välmående kontor.

Medarbetarnas behov och hälsa i fokus

Planeringen av det nya kontoret utgår från Coors arbetsplatsstrategi ”Make Every Moment Matter”.

– För oss betyder det att varje medarbetare ska kunna ta vara på varje stund de är på kontoret och få rätt förutsättningar att vara sitt mest produktiva och välmående jag, förklarar Sara. Planen är att skapa specifika funktioner och lösningar för olika aktiviteter som utförs under en arbetsdag, och samtidigt ge utrymme och lust att testa nytt.

Att integrera utomhusmiljöer i anslutning till det nya kontoret ingår i strategin för att öka välmåendet på arbetplatsen. Här tar Coor hjälp av forskare på Mälardalens Universitet och skapar bland annat utomhusarbetsplatser och samarbetsytor på takterrassen.

– I vår nordiska studie om framtidens arbetsplatser var mentalt välmående det viktigaste fokusområdet för arbetsplatsen, fortsätter Sara. Att skapa ytor för arbetsro och återhämtning är viktigt för oss. Här inspireras vi av miljöer där forskning visar att vi människor mår som bäst, med olika former av associationer till naturen.

Viktiga framgångsfaktorer för projektet är att identifiera och utgå från olika typer av behov hos medarbetare och att bygga in och ta höjd för flexibilitet och förändringar över tid. Behov och förutsättningar kan se olika ut idag och i framtiden. Coors nya huvudkontor ska smidigt och effektivt kunna optimeras för nya medarbetarbehov även på längre sikt.

Coor flyttar in på framtidens kontor under 2025, men redan hösten 2024 startar leveransen av förstklassig service i fastighetens bottenplan – i form av restaurang, café, konferens och reception.

Inspireras av vår senaste undersökning om framtidens arbetsplats

I Coors senaste rapport ”Join the Workplace Revolution” ger över 1000 medarbetare och beslutsfattare på företag i Norden sin syn på dagens och morgondagens arbetsplats. Ta del av insikter, råd och inspirerande case om Skanska, Stora Enso och Storebrand.

Ladda ner rapporten ➝

Våra experter formar framtidens arbetsplatser redan idag

Coor erbjuder strategisk rådgivning och smarta kontorslösningar för att skapa attraktiva, hållbara och effektiva arbetsplatser. Vi har framgångsrikt hjälpt ett stort antal kunder, både inom offentlig och privat sektor, med att utveckla, förbättra och optimera just deras kontor.

Läs mer om våra tjänster ➝


Kontakta Coor Advisory

Vill ni ha stöd i skapandet framtidens arbetsplats?

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Vi stöttar din verksamhet i skapandet av ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv.

Ta kontakt med oss redan idag.

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Se våra lediga tjänster och sök jobb på framtidens arbetsplats.

Sök jobb

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats

Tema: Framtidens arbetsplats

Framtidssäkra arbetsplatsen i en föränderlig värld

Företag behöver förhålla sig till omvärldens instabilitet och förändringar, och samtidigt överväger 1 av 3 anställda att byta jobb om deras nya behov inte tillgodoses. Vad krävs egentligen av företag för att framtidssäkra sina arbetsplatser?

Ta del av de senaste insikterna från vår nordiska undersökning och inspireras av hur andra bolag framtidssäkrar sina arbetsplatser.

Läs mer och ladda ner ➝