Arbetsplatsservice

Engagemang och hjärta för service lyfter arbetsplatser

När en smart servicelösning ska byggas har Coor rätt kompetens, drivkraft och innovationsförmåga för att skapa Nordens bästa arbetsmiljöer. Ett genuint hej från receptionisten gör stor skillnad.

Kvinna i reception - kontorsservice | Coor

Servicekulturen på en arbetsplats lyfter och stärker effektivitet, produktivitet, attraktivitet och trivsel. 

Att vara proffs på sitt servicejobb räcker en lång väg, men samtidigt behövs också passion för att hjälpa och möta människor. För Coor är kombinationen av ett lösningsorienterat förhållningssätt och ett inneboende driv för att sprida en positiv känsla central inom varje område av verksamheten.

Som specialister inom just servicelösningar har Coor nycklarna för att säkerställa en positiv och välfungerande arbetsmiljö för sina uppdragsgivare. Servicekulturen skapar i sin tur möjligheter för dem att fokusera på vad de gör bäst.

Förvärv av experter på värdskap

Att vara ledande inom servicekultur kräver samtidigt ständig förnyelse och anpassning till rådande trender. För att stärka utvecklingsarbetet kring värdskap förvärvade Coor nyligen serviceföretaget Middlepoint med Cissi Meltzer, grundare & arbetande styrelseordförande, i spetsen. Som rutinerad affärsutvecklare vet hon hur servicekultur omvandlas från teori till praktik och tar med sig detta till Coor.

– Lyhördhet kring våra kunders behov, det uttalade fokuset och den starka viljan som finns idag kommer hjälpa Coor att bli Sveriges bästa serviceleverantör. Utvecklingen av tjänster inom värdskap tillsammans med lång erfarenhet kring "customer experience" har gjort oss redo att lyfta serviceleveransen hos våra kunder till nya nivåer, berättar Cissi Meltzer.

– Effekterna av genomtänkt servicekultur skapar i sin tur också förbättringar på andra områden, fortsätter Cissi Meltzer. När våra kunder kommer till sina arbetsplatser ska de tankas med energi, känna sig uppskattade och sedda. Vi behandlar våra egna medarbetare likadant! Att göra vardagen enkel och trivsam för varje medarbetare skapar den goda servicekultur som också stärker våra kunder och deras identitet.

Service skapar trivsel och effektivitet

Coors uppdrag grundar sig ofta i att göra arbetsplatser enkla, tillgängliga och funktionella för både medarbetare och besökare. Oavsett vem som är på arbetsplatsen ska den totala upplevelsen handla om trivsel och effektivitet.

Förtroendet som ges Coor ställer också höga krav på hur serviceteamen levererar trivsel och gör arbetsplatser runt om i landet effektivare. Coors 11 000 anställda skapar varje dag förutsättningarna för att bibehålla en hög kundnöjdhet år efter år. Med deras expertis säkerställs inte bara leveranser och genomförandet av projekt utan också hur tjänsterna upplevs.

– När vi antar oss ett uppdrag innebär det också att vi vaktar och förvaltar ett annat företags varumärke. Förtroendet som givits oss betyder att vi måste upprätthålla bilden av varumärket på ett sätt som kunden önskar, säger Cissi.

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång

Medarbetarna är också Coors viktigaste tillgång förklarar Rehan Chaudhry, kontraktschef på Coor. När många arbetsgivare vill locka sina anställda tillbaka till kontoret blir service och upplevelser kärnfrågor.

– Våra team är vår viktigaste tillgång och idag slåss vi ibland mer med konkurrenterna om duktiga medarbetare än om kunder. Och att locka till sig och behålla talanger är ofta högsta prioritet även för våra kunder, säger Rehan Chaudhry.

Serviceleverantören är ett viktigt verktyg

– Med nya roller och med en mer aktivitetsstyrd leverans är det vårt arbete att stötta våra kunder i det arbetet. Vibe Managers, Mood Managers och Service Hosts dyker upp och inte sällan tillsätts Community Managers för att bygga gemenskap och upplevelse i arbetsmiljön. I kombination med tekniklösningar och concierge-program är serviceleverantören ett viktigt verktyg i kampen för att locka tillbaka medarbetarna, avslutar Rehan Chaudhry.


Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats