Framtidens arbetsplats

Ett hållbart arbetsliv - kontorsarbete utomhus

Utomhusmiljöer är en viktig del av arbetsmiljön och rätt använt kan de bidra till både trivsel och välbefinnande. Kan det vara så att utomhuskontor blir en självklarhet på framtidens arbetsplats?

De positiva effekterna vi upplever av utevistelse stöds också av forskning; redan i början på 2000-talet började japanerna att studera vad som händer i kroppen vid skogsvistelse, då många utarbetade människor sökte sig till promenadleder i skogen. Man tog olika prover innan promenaden och sedan efter, och effekterna var slående; puls och blodtryck sjönk, immunförsvaret stärktes, stresshormoner minskade och kognitionen förbättrades. Naturen är alltså som ett ”vilorum” för våra hjärnor.

Att vistas ute har blivit inne, något som blivit än mer aktuellt under och efter pandemin. Nu pågår flera studier kring möjligheten att ta med de goda effekterna av utevistelser till våra arbetsplatser, till så kallade utekontor.

”Utomhusarbete är ett nytt forskningsfält och det är spännande att göra det här pionjärarbetet med externa deltagare. Vi ser att utekontorsarbete kan bidra till effektiv återhämtning under arbetsdagen och bjuda in naturen i arbetslivet eftersom det ger fördelar på flera nivåer – för medarbetarna, företagen och samhället."

Susanna Toivanen
Professor i sociologi vid Mälardalens universitet och docent vid Stockholms universitet

Intresset för att arbeta ute växer. Digitaliseringen underlättar för oss att arbeta flexibelt - var som helst och när som helst; hemma, på café, utomlands. Många bokar så kallade walk-and talk-möten. Studier visar att det går att utföra de flesta arbetsuppgifter utomhus; läsa, tänka, fokusera, prata i telefon, mötas och samarbeta. Men att gå från att utföra arbetsuppgifter inomhus till utomhus är ett stort steg.

Att lägga ett möte utomhus kan förändra hela mötets dynamik; gamla mötesvanor rivs upp och deltagarna sätter sig annorlunda. Ibland kan vädret upplevas som ett hinder, eller att vissa fysiska platser sätter stopp. Men det största hindret enligt studierna visar sig vara de starka normerna som sätter ramarna för utearbete; upplevelsen av vad som är accepterat på arbetsplatsen idag, att det finns tveksamheter inför att utföra arbetsuppgifter utomhus under arbetsdagen.

Utforma arbetsplatser för bästa möjliga hälsa

– För oss som levererar tjänster till kontor är det viktigt att vara med i den här utvecklingen, säger Kajsa Högdahl som är Affärsutvecklingschef på Coor. Det känns väldigt viktigt, vi har i dag allt färre möjligheter till återhämtning i vardagen. Kan man få in en stunds rörelse och miljöombyte, eller i den bästa av världar arbeta delar av dagen utomhus har man mycket att vinna.

Börja i din arbetsgrupp!

Chefer och ledningsgrupper inom arbetslivet behöver bidra till att förändra synen på utearbete, dels genom att informera om de positiva effekterna, dels genom att tydligt uppmuntra medarbetarna till att planera in minst 30 minuter av varje arbetsdag utomhus.

Diskutera gemensamt vilka aktiviteter som lämpar sig att utföra utomhus. Tipsa varandra vad som fungerar bra, vilka miljöer som passar, vad man ska ta med sig.  Framtidens utekontorsarbete kommer att bidra till friskare och välmående medarbetare som upplever autonomi, känner sig piggare, mer närvarande och mindre stressade.

– Jag har testat själv! En sen eftermiddag i skymningen tog jag min dator och något att sitta på, klädde mig väl och gick ut på min altan och arbetade. Upplevelsen av att flytta ögat från dator till himlen gav en speciell känsla av lugn, medveten närvaro och fokus på det jag utförde.

Min erfarenhet av att arbeta utomhus gjordes inom ramen för en interventionsstudie inom SOFCO-projektet; vi arbetade minst 30 min utomhus, varje dag under en veckas tid.

Carina Hörnfeldt-Bylund
Advisory, Coor Sverige

Mälardalens universitet driver projektet SOFCO

SOFCO är ett tvärvetenskapligt projekt som drivs av forskare vid Mälardalens universitet i samarbete med åtta olika företag, varav Coor är ett. Målet med SOFCO är att utveckla ett koncept för framtidens hållbara kontor som främjar hälsosam livsstil och god hälsa på arbetet, samt bidrar till hållbar utveckling. Studierna kommer att fortsätta med nya undersökningar under 2023.

För mer information www.sofco.se


Tema: Framtidens arbetsplats

Framtidssäkra arbetsplatsen i en föränderlig värld

Företag behöver förhålla sig till omvärldens instabilitet och förändringar, och samtidigt överväger 1 av 3 anställda att byta jobb om deras nya behov inte tillgodoses. Vad krävs egentligen av företag för att framtidssäkra sina arbetsplatser?

Ta del av de senaste insikterna från vår nordiska undersökning och inspireras av hur andra bolag framtidssäkrar sina arbetsplatser.

Läs mer och ladda ner ➝


Kontakta Coor Advisory

Vill ni ha stöd i skapandet framtidens arbetsplats?

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Vi stöttar din verksamhet i skapandet av ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv.

Ta kontakt med oss redan idag.

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Se våra lediga tjänster och sök jobb på framtidens arbetsplats.

Sök jobb

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats