Framtidens arbetsplats

”Make every moment matter" på Coors nya huvudkontor

Framtidens kontor designas utifrån användarnas behov, upplevelser och känslor – det menar Coors arbetsplatsstrateger som leder vägen mot det optimala kontoret.

Framtidens arbetsplatser, every moment matters, bild 2

”Make every moment matter”

Med utgångspunkt i visionen att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje – skapar nu Coor sin egen arbetsplats för framtiden. Coors arbetsplatsspecialister arbetar intensivt med hur Coor kan tänka helt nytt kring sitt eget huvudkontor och på så sätt visa vägen framåt.

Temat för det nya huvudkontoret är ”Make every moment matter”, där arbetsplatsen designas helt utifrån medarbetarnas och gästernas upplevelser och känslor. Och att varje ögonblick räknas.

Sara Ericsson, arbetsplatsstrateg på Coor, berättar mer om det framtida huvudkontoret.
– Vi har jobbat utifrån en ”customer experience”-metodik för att designa det som våra medarbetare, gäster och kunder ska känna och uppleva när de kommer till vårt kontor. Vi har ställt oss frågan ”hur kan vi skapa en så trivsam och funktionell miljö som möjligt, och samtidigt skapa mervärde för de som väljer att vara på kontoret”?

Resan mot framtidens kontor

Sara jämför processen med att ta fram en användarvänlig app, där slutsatser, funktioner och beslut är baserade på en gedigen datainsamling samt insikter från prototyper testade av de framtida användarna. För Coor inleddes resan mot framtidens kontor med en förstudie där vi samlade in data från kontorets sensorer, medarbetarenkäter och en stor mängd djupintervjuer. Insikterna från studien resulterade i att Coors Advisoryteam kunde ta fram personas, designprinciper och koncept optimerade för medarbetarnas behov och önskemål.
– Om man inte utgår från medarbetarna när man designar arbetsplatser så riskerar man att stå med en snygg kontorslösning som i slutändan inte passar verksamhetens faktiska behov, fortsätter Sara.

I ett nästa steg kartlade Coor medarbetarnas och gästernas ”resa” genom kontoret; hur de rör sig i lokalerna, vilka tydliga ”touch points” som finns, vad de faktiskt gör under en typisk arbetsdag och hur de ska känna när de gör detta.
– Varje ögonblick måste verkligen betyda någonting. Från välkomnandet, den första koppen kaffe och att sätta sig i ett möte till behovet av återhämtning, möjligheter att hitta kreativa lösningar på problem och smidiga funktioner för digitala samarbeten. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att kontoret ska vara en värdefull upplevelse för olika personer, säger hon.

Sara betonar att denna upplevelse inte enbart skapas med hjälp av inredning – utan att man behöver se till helheten och kombinera designen med framtidens servicetjänster och smart teknik för att lyckas.
– Vi ser förbi medarbetarnas basbehov och hittar lösningar som både förenklar vardagen och engagerar dem, och då krävs det där lilla extra som de kanske själva inte alltid har ”top of mind”.

Vilka är känslorna kring projektet hos medarbetarna?

– Vi får bara positiv respons. Alla ser ett värde av det här eftersom våra medarbetare både ser på och nyttjar kontoret på nya sätt nu. Utöver en bättre och mer lustfylld kontorsupplevelse ska det här projektet också att skapa stolthet för dem.

Projektet med de nya kontoren är ett pågående arbete där vi löpande utvärderar, optimerar och justerar de olika tjänsterna och funktionerna.
– Just nu skapar vi ramar för framtidens servicekoncept, prioriterar och testar idéer och konkreta lösningar. Det är viktigt att göra genomtänkta val baserat på data och bygga in flexibilitet, för vi vill ju att lösningen ska leva över tid, säger Sara.

Utöver att skapa mervärde och upplevelser som trumfar medarbetares och gästers förväntan, ger det här arbetet viktiga insikter och erfarenheter som kan användas när kunder behöver hjälp att utforma sina framtida arbetsplatser.
– Det är jätteviktigt för oss att leva som vi lär. På det här kontoret kan vi visa upp vad som är framtidens arbetsplatser och service, testa lösningar och nyttja funktioner innan vi rekommenderar dem för kunder. Det gör att vi verkligen kan stå bakom våra lösningar och tillsammans med kunder utveckla deras kontorsytor och servicetjänster utifrån just deras specifika behov och förutsättningar, säger Sara.


Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats