Hållbarhet

”Företag som inte värderar klimatet kommer att försvinna”

Från rätt frukt i fruktkorgen till sensorer som optimerar energiförbrukningen. Hur skapar man en grönare arbetsplats? Maria Ekman, hållbarhetschef på Coor, ger sina bästa tips.

Miljö och hållbarhet | Coor

Klimatfrågan är vår tids största utmaning

och en ständigt aktuell fråga. För Coor är hållbarhet en hjärtefråga – och vi jobbar aktivt med att reducera såväl vår egen som kunders miljöpåverkan. I arbetet med att hjälpa våra kunder att bli mer miljövänliga handlar mycket om att optimera resursutnyttjandet, någonting som innebär att Coor tar fram specialanpassade lösningar och tjänster som kontinuerligt utvärderas.

– Vi har en superstor potential att hjälpa kunder att identifiera både stora och små förbättringar som kan göras. Det kan vara allt från enklare lösningar som att välja miljövänligt kopieringspapper eller rätt frukt i fruktkorgen till mer komplexa frågor som vattenbesparing i sanitetsområden eller energibesparingsaktiviteter. Det finns mycket att göra på klimatsidan, och där är vi en spelare som verkligen kan göra skillnad, säger Maria Ekman, Head of Sustainability på Coor Group.

Idag är företag mer insatta och medvetna om sin klimatpåverkan – och de allra flesta jobbar för att minska densamma. De som inte gör det kan snart vara ett minne blott, tror Maria.

– Företag som inte värderar hållbarhet eller gör investeringar för att bli ett grönare bolag kommer så småningom att försvinna – och jag tror att det gäller oavsett om man är ett b2b- eller ett b2c-bolag. Idag handlar det om för företagen att visa att man på riktigt tar miljömässigt ansvar snarare än att prata miljömässig hållbarhet inom några utvalda lämpliga områden i verksamheten. Vi lever i en global värld, så det räcker inte bara att se till sin egen bakgård, utan man måste ha koll på hela värdekedjan och vara beredd på att vara transparant med de utmaningar som finns, säger hon.

Ett gediget hållbarhetsarbete är förstås allra viktigast för att minska trycket på miljön och för att respektera planetens resurser. Men i takt med att fler arbetstagare, och kommande generationer, nu värderar miljöfrågor på ett helt annat sätt än för bara ett par år sedan, är ett tydligt hållbarhetsarbete även viktigt ur attraktions- och employer branding-syfte.

– Nu är det viktigt att det är hållbarhet i alla led, även kommunikativt, och vi hjälper även våra kunder med att bygga storyn kring deras arbete, så att de i sin tur kan berätta för sina kunder eller arbetssökande vad de faktiskt gör för miljön, säger Maria.

Marias tips – så kan företag bli mer klimatsmarta

1. Se över energiförbrukningen

Fastigheter i Sverige står för 40 procent av energibehovet, så att jobba med energibesparingar, såväl stora som små, är en av de viktigaste saker man som företag kan göra – och här finns det ofta stor förbättringspotential. Överflödig energiförbrukning är en stor klimatbov och vi på Coor har flertalet innovativa lösningar för att hjälpa företag att se över detta: allt från SmartDrone, drönare som hjälper att spåra energiläckage, till sensorer som samlar in data på hur kontorets resurser kan användas på smartast sätt.

2. Välj gröna tjänster

På Coor erbjuder vi Green Services, vilket är en tjänst där vi hjälper till att utvärdera miljöprestandan på de tjänster vi levererar till kund. Det kan röra sig om allt från klimatpositiva kopieringspapper till nya, miljövänliga filter i ventilationssystemet.

3. Skippa de farliga kemikalierna

Att ta bort utsläpp från skadliga kemikalier och att eftersträva en giftfri miljö vid rengöring är av största vikt. Coor erbjuder till stora delar helt kemikaliefri lokalvård – vilket har positiva effekter för miljön, de anställda och städpersonal. En win-win-win-situation, med andra ord.

4. Satsa på miljövänliga restauranger

När det kommer till mat och restaurangtjänster finns det stor potential att förbättra såväl det hälsosamma som det klimatmässiga. Vad för typ av mat ligger på tallriken och hur mår vi av den? På Coor strävar vi efter att skapa så hållbara restauranger som möjligt, och samtidigt öka det hälsomässiga välbefinnandet. Vårt mål är att servera mer CO2-snål mat, med fokus på mer hållbara proteiner, vilket på längre sikt också har hälsofrämjande effekter med exempelvis minskat vårdbehov som ett direkt resultat.

5. Avfall

Hantering av avfall utgör en viktig del av företagets arbete för en god miljö och hållbar utveckling. På Coor hjälper vi till med en smartare avfallshantering och erbjuder exempelvis en smidig kompostmaskin – inte större än en papperskorg – som förvandlar matrester till jord på 24 timmar.

Maria Ekman Group Sustainability Manager | Coor

Maria Ekman

Head of Group Sustainability

Maria Ekman är Head of Group Sustainability och har arbetat på Coor sedan 2011.