Framtidens arbetsplats

Framtidens IFM – så ser den ut

Fler och fler trender dyker upp inom IFM-området, men vilka är värda att hålla ett extra öga på? Jens Ebbe Rasmussen är affärsutvecklingschef på Coor och har mer än 20 års erfarenhet av IFM. Här förklarar han vilka tjänster och lösningar som är viktiga för en bransch i förändring.

Nästa steg inom IFM

I denna film berättar Jens Ebbe Rasmussen, affärsutvecklingschef på Coor, om fem trender inom IFM.

Coor levererar FM-tjänster inom flera olika områden, bland annat lokalvård, fastighets­underhåll samt mat och dryck. Vissa bolag köper in bara någon eller några tjänster för att komplettera delar av sin verksamhet. Men andra företag vill täcka samtliga områden med ett så kallat IFM-avtal (Integrated Facility Management). Förutom fördelen med att få alla tjänster levererade från en och samma leverantör så frigörs också viktig tid så att kunden kan ägna all kraft åt sin egen kärnverksamhet.

Medarbetarfokus med skräddarsydda upplevelser på kontoret

Många arbetsgivare frågar sig hur de ska skapa de bästa förutsättningarna för trivsel och arbetsglädje för sina medarbetare på kontoret. Efter pandemin har fler och fler vant sig vid att arbeta på distans och utföra fler arbetsuppgifter.

– Många företag strävar efter att få sina medarbetare tillbaka till kontoret för att kunna bygga företagskultur och lojalitet. Man vill också att folk ska träffas och samarbeta, säger Jens Ebbe. Mycket mer fokus på slutanvändarens upplevelser tror vi på i framtiden. Kanske att man går så långt att man designar dessa, skräddarsyr dem och tillsammans med kunden kommer överens om nya typer av avtalsformer.

Helhetsperspektiv på hållbarhet

Hållbarhetsarbetet är ett fortsatt viktigt inslag inom IFM – precis som inom andra branscher handlar det om att ha ett helhetstänk som genomsyrar alla delar av verksamheten. Gröna alternativ som ger en positiv inverkan på miljön är fortsatt viktigt men även social hållbarhet är något som kommer att prioriteras i högre grad.

Social hållbarhet är en stor fråga både för både kunder och Coor. Inkludering ingår i många bolags code of conduct (uppförandekod) och är en viktig faktor eftersom vi lever i ett mångkulturellt och diversifierat samhälle där vi behöver ta tillvara på allas kompetens för att bli både relevanta och framgångsrika.

– Det blir allt viktigare att jobba stringent med code of conducts i hela leveranskedjan för att skapa samarbeten och leveranser som genomsyras av hållbarhet. Ingen aktör agerar ensam utan det är ett samspel där alla måste göra sitt, i alla dimensioner, för en hållbar framtid. För Coor är det viktigt att vara hållbar i alla de tre viktiga dimensionerna: social, business och environment, säger Jens Ebbe Rasmussen.

Krav på snabbare omställningar i IFM-avtal

Eftersom arbetsplatsen ständigt förändras varierar också behovet av tjänster. Ofta finns klausuler i IFM-avtal med överenskommelser kring hur en omställning bör ske under olika scenarion.

– Om en kund till oss vill utöka sin arbetsplats med 20 000 kvadratmeter och därmed också exempelvis behöver en ny restaurang och en större reception så ska vi kunna vara snabba med att hjälpa i den omställningen. Fler kvadratmeter innebär en utökad styrka av lokalvårdare. Och ibland kan det vara precis den omvända förändringen man vill ha hjälp med.

Det blir allt vanligare att bolag som beställer IFM-tjänster efterfrågar flexibla lösningar när det kommer till anpassade behov berättar Jens.

– Att förklara hur vi jobbar med flexibla lösningar samt att vara snabb och villig att testa olika idéer för servicen som bidrar till kundens mål är därför väldigt viktigt. Det handlar alltså hela tiden om att kunna förändras, göra nytt, göra om utifrån ändrade förutsättningar, i det stora och det lilla, säger Jens Ebbe Rasmussen.

Befintliga data – vägen mot automatisering och mer effektiva IFM-lösningar

Stora mängder data samlas redan idag in genom olika typer av sensorer kopplade till tjänsterna. Men genom att kombinera befintliga data och automatiseringsprocesser kan effektivare lösningar hittas som underlättar inom ett flertal områden. Exempelvis inom lokalvård.

– Om man samlar in metrologiska data i kombination med hur många som befinner sig på arbetsplatsen kan man estimera hur nedsmutsat det väntas bli. Därefter kan alltså behovet av lokalvård styras.

Insamlingen av information skapar ett större värde i längden förklara Jens – genom att hitta relevanta områden inom en verksamhet finns potential för tids- och kostandseffektivisering.

– Teknik som gör att vi kan vara mer proaktiva i stället för att göra saker efter ett visst schema gör att tjänsterna får högre kvalitet, högre driftsäkerhet och dessutom blir billigare.


Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats


Kontakta Coor

Vi vill prata FM med dig – kontakta oss här

En kontaktperson, ett avtal och en faktura.

Vi tar hand om alla dina FM-tjänster. Det innebär besvärsfrihet för alla. Kontakta oss gärna för ett samtal om hur vi kan hjälpa dig till en enklare vardag.

Kajsa | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.