Hållbarhet

Hållbar rengöring genom spännande samarbete

Att städa med hjälp av mikrobiologi kan låta som en självmotsägelse – använda bakterier för att hålla rent? Forskning visar att det inte bara går lika bra, det kan till och med gå bättre. I Coor Danmarks samarbete med biotekniska företaget Novozymes finns flera vinnare, men den största vinstlotten drar miljön.

Hållbarare rengöring i spännande samarbete

– Vi står inför ett viktigt paradigmskifte nu. Historiskt sett har vi använt kraftfulla kemikalier till rengöring och nöjt oss med att det ser rent ut och luktar rent. Men nu har vi blivit varse om mikrobiologin som omger oss – överallt. Både i våra hem och på arbetsplatserna är vi omgivna av mikrober. Så vad händer om vi, i stället för att använda kemikalier, använder oss av biologi för att göra rent och på så sätt städa miljövänligt, säger Clemens Heikaus, Global Head of Microbial Cleaning & Head of Market Team på Novozymes.

Novozymes är världens största företag inom biotekniska lösningar. Enkelt uttryckt kan man säga att de forskar kring hur mikrober kan användas för olika ändamål, som exempelvis städning, och utvecklar sedan produkter efter forskningsresultaten. Ännu enklare uttryckt: de utvecklar produkter som låter goda bakterier ta hand om smuts och de dåliga bakterierna.

– Våra produkter lämpar sig allra bäst i miljöer där det rör sig mycket folk, områden som blir smutsiga snabbt. Tänk exempelvis golv och toaletter på sjukhus eller skolor. Generellt sett trivs våra ”goda bakterier” bäst när det är lite fuktigt och smutsigt, sådana miljöer med mikroskopiska småsprickor är perfekta, säger Clemens Heikaus.

Ökat behov

I spåren efter Corona finns ett ökat behov av rengöring som går på djupet, men utan att påverka miljö och människor negativt. Ekonomisajten Bloomberg skrev i höstas om hur vi för att få hälsosammare miljöer måste sluta sanera och i stället dels förbättra ventilationen, dels sprida så kallade ”goda bakterier”. Även New York Times har i olika artiklar och debattinlägg lyft samma tankar kring att städa miljövänligt och skonsamt – på mer än ett sätt.

– Våra produkter är skonsamma på flera sätt. Mot miljön givetvis, men också mot ytorna de rengör och inte minst mot de människor som arbetar med rengöringen eller i lokalerna där det används. Det är en av visionerna som både forskare och tillverkar arbetar för; att den här sortens rengöring ska bidra till en hälsosammare framtida miljö där exempelvis astma och autoimmuna sjukdomar inte blir lika vanliga när de starka kemikalierna inte används lika mycket, säger Clemens Heikaus.

Inom ramen för samarbetet med Novozymes kommer Coor Danmark, tillsammans med andra stora aktörer i renhållningsbranschen, att låta personalen i olika kommunala verksamheter i danska Gladsax byta ut sina nuvarande rengöringsmedel. I stället används Novozymes probiotiska produkt Microvia ™ Pro och försöket kommer sedan utvärderas.

– Med mikroberna får vi en mer långvarig rengöring, som dessutom går djupare än bara på ytan. Det är den stora skillnaden; att mikroberna stannar kvar och fortsätter att vara aktiva och rengöra, men på ett skonsammare sätt än traditionella kemikalier, säger Clemens Heikaus.

"Kan vara vägen framåt"

Han berättar också att Novozymes ser samarbetet med Coor och de andra parterna som ett bra tillfälle att verkligen prova produkterna i verkligheten. Resultaten av försöket är inte heller något som Novozymes tänker hålla för sig själva, utan det kommer gagna många – inklusive Coor.

– Tillsammans med Novozymes har Coor Danmark en gemensam passion för öppen innovation och vetenskap och banbrytande samarbeten för att lösa klimatutmaningen och för att uppnå målen för hållbar utveckling (SDG). Över hela världen behövs rena sjukhus, institutioner och arbetsplatser – och Coor Danmark vill kunna leverera en effektiv rengöring som respekterar miljön. Vi är stolta över att vara del av denna resa tillsammans med Novozymes mot en mer hållbar och effektiv rengöring. Probiotisk rengöring kan vara vägen framåt till en renare och mer naturvänlig värld, säger Annette Vindstrup som är divisionsdirektör Lokalvård för Coor Danmark.


Ett hållbart arbetsliv

Läs mer om hållbarhet