Kundcase

Hur smarta inspel minskade SAAB:s energianvändning med 10%

Optimerad ventilation och smarta belysningslösningar – det låter som mindre åtgärder men tillsammans med flera andra förslag från Coor har vi lyckats spara både massor av energi och miljontals kronor åt uppdragsgivaren SAAB.

Industri- och försvarskoncernen SAAB | Coor

Tillsammans med Coor

Anrika industri- och försvarskoncernen SAAB är en stor arbetsgivare med sina drygt 17 000 anställda i Sverige. Samarbetet med Coor har pågått länge, och idag finns drygt 200 Cooranställda på 13 av Saabs anläggningar, där de bland annat ansvarar för fastighetsunderhåll och lokalvård.

Saab har sedan länge en uttalad ambition att minska sin energianvändning, en ambition som Coor i högsta grad är delaktig i. Tillsammans med Coor har SAAB först utfört en djupanalys och sedan tagit fram olika förbättringsförslag för anläggningarnas energianvändning. Nu har arbetet tagit konkret form; en handlingsplan över vilka åtgärder som ska genomföras och vilka områden som ska prioriteras. Inom ramen för handlingsplanen har Saab också börjat använda Smart Energy, Coors energiuppföljningskoncept för energioptimering i realtid.

– SAAB:s anläggning i Huskvarna blev något av en pilot i Sverige för att prova Smart Energy. Där har vi kunnat ta fram förslag som kan minska energianvändandet med drygt 9%. Även på Saabs stora anläggning med drygt 5000 anställda i Linköping ser vi en stor minskning, men där har vi använt mer traditionella metoder. 10% kanske låter lite, men det är mycket i absoluta tal, säger Klas Ekelöw som är energispecialist på Coor.

Arbetet med att minska energianvändandet har pågått under flera år och handlar om att ständigt hitta nya idéer och förslag för hur energianvändningen kan minska. Startskottet kom 2016 med EU-krav på att alla större företag skulle utföra en energikartläggning. Coor fick då förtroendet att utföra kartläggningen för Saabs räkning, berättar Klas:

– Idag pågår vårt systematiska energiarbete på flertalet av Saabs anläggningar, där vi ser över energianvändningen vid kvartalsvisa avstämningar. Några av våra förslag hittills har varit ventilationsoptimering, värmeåtervinning till tryckluftskompressorer och smartare belysningslösningar.

Minskade energikostnader

Åtgärderna är en viktig del i SAAB:s mål att minska energianvändandet med 30% till 2030 – men för SAAB är arbetet inte bara en hållbarhetsfråga utan också en fråga om kostnader. Sedan 2016 beräknas Coors arbete och olika förslag på åtgärder ha minskat SAAB:s energikostnader med drygt 20 miljoner kronor.

– Vi delar in användandet i tre delar; fastigheter, transporter, och så själva verksamheten och hittills har vi gått igenom fastigheterna. En utmaning i början var att se var energin faktiskt tog vägen. Att mäta är att veta, så idag har vi gått igenom många av våra större fastigheter med hjälp av Coor, säger Christer Ståhlgren, director South & Regional SAAB Group.

Under 2020 har Saab på Coors initiativ ytterligare förfinat mätstrukturen, bland annat med Smart Energy. Effekten av verktyget syns snabbt – efter bara några månader hittas områden att åtgärda. Det kan handla om system som är felinställda eller jobbar mot varandra, berättar Christer Ståhlgren:

– Arbetet innebär ju effektiviseringar och besparingar för oss så vi kan fokusera pengarna på annat håll där de behövs bättre. Coor har gjort väldigt många bra inspel när de mätt och gjort upptäckter. Det är jättebra och vi uppmuntrar det verkligen.


Kontakta Coor

Låt oss prata energieffektivisering

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs fler kundcase