Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Hur smarta inspel minskade SAAB:s energianvändning med 10%

Optimerad ventilation och smarta belysningslösningar – det låter som mindre åtgärder men tillsammans med flera andra förslag från Coor har vi lyckats spara både massor av energi och miljontals kronor åt uppdragsgivaren SAAB.

Tillsammans med Coor

Anrika industri- och försvarskoncernen SAAB är en stor arbetsgivare med sina drygt 17 000 anställda i Sverige. Samarbetet med Coor har pågått länge, och idag finns drygt 200 Cooranställda på 13 av Saabs anläggningar, där de bland annat ansvarar för fastighetsunderhåll och lokalvård.

Saab har sedan länge en uttalad ambition att minska sin energianvändning, en ambition som Coor i högsta grad är delaktig i. Tillsammans med Coor har SAAB först utfört en djupanalys och sedan tagit fram olika förbättringsförslag för anläggningarnas energianvändning. Nu har arbetet tagit konkret form; en handlingsplan över vilka åtgärder som ska genomföras och vilka områden som ska prioriteras. Inom ramen för handlingsplanen har Saab också börjat använda Smart Energy, Coors energiuppföljningskoncept för energioptimering i realtid.

– SAAB:s anläggning i Huskvarna blev något av en pilot i Sverige för att prova Smart Energy. Där har vi kunnat ta fram förslag som kan minska energianvändandet med drygt 9%. Även på Saabs stora anläggning med drygt 5000 anställda i Linköping ser vi en stor minskning, men där har vi använt mer traditionella metoder. 10% kanske låter lite, men det är mycket i absoluta tal, säger Klas Ekelöw som är energispecialist på Coor.

Arbetet med att minska energianvändandet har pågått under flera år och handlar om att ständigt hitta nya idéer och förslag för hur energianvändningen kan minska. Startskottet kom 2016 med EU-krav på att alla större företag skulle utföra en energikartläggning. Coor fick då förtroendet att utföra kartläggningen för Saabs räkning, berättar Klas:

– Idag pågår vårt systematiska energiarbete på flertalet av Saabs anläggningar, där vi ser över energianvändningen vid kvartalsvisa avstämningar. Några av våra förslag hittills har varit ventilationsoptimering, värmeåtervinning till tryckluftskompressorer och smartare belysningslösningar.

Minskade energikostnader

Åtgärderna är en viktig del i SAAB:s mål att minska energianvändandet med 30% till 2030 – men för SAAB är arbetet inte bara en hållbarhetsfråga utan också en fråga om kostnader. Sedan 2016 beräknas Coors arbete och olika förslag på åtgärder ha minskat SAAB:s energikostnader med drygt 20 miljoner kronor.

– Vi delar in användandet i tre delar; fastigheter, transporter, och så själva verksamheten och hittills har vi gått igenom fastigheterna. En utmaning i början var att se var energin faktiskt tog vägen. Att mäta är att veta, så idag har vi gått igenom många av våra större fastigheter med hjälp av Coor, säger Christer Ståhlgren, director South & Regional SAAB Group.

Under 2020 har Saab på Coors initiativ ytterligare förfinat mätstrukturen, bland annat med Smart Energy. Effekten av verktyget syns snabbt – efter bara några månader hittas områden att åtgärda. Det kan handla om system som är felinställda eller som jobbar mot varandra, berättar Christer Ståhlgren:

– Arbetet innebär ju effektiviseringar och besparingar för oss så vi kan fokusera pengarna på annat håll där de behövs bättre. Coor har gjort väldigt många bra inspel när de mätt och gjort upptäckter. Det är jättebra och vi uppmuntrar det verkligen.