Smarter Worklife

Konsten att göra ett bra intryck

Sju sekunder. Så lång tid tar det enligt forskare vid New York University innan vi bestämt oss för vad vi tycker om en person eller ett företag. Det betyder att de första sekunderna när du träffar en affärskontakt är minst lika viktiga som mötet efteråt. Men hur tar man då kontroll över det första intrycket?

Varför första intrycket är så viktigt | Coor

First impressions last, heter det och enligt Henrik Fexeus, mentalist och beteendeexpert, stämmer det verkligen. Henrik har gett ut en rad böcker om praktisk psykologi och påverkan – och poängterar vikten av att det blir rätt med en gång. "Visst kan du försöka förändra det första intrycket i efterhand, men det tar lång tid och går aldrig att göra till hundra procent." säger han.

Varför första intrycket är så viktigt

Så hur håller vi bäst igång ett samtal med en ny affärskontakt? Vad är bra att småprata om för den som vill föra meningsfulla samtal och skapa långsiktiga relationer? Henrik har ett bra knep. "Jag brukar säga att det enda du behöver göra är att ställa en fråga som hand-lar om en av följande tre saker: personlighet, motivation eller känslor. Du kan till exempel fråga var personen kommer ifrån. Säger de då att de är från Granby, men att de nyligen flyttat till Stockholm, kan du fråga 'hur kändes det', snarare än att berätta att du vet var Granby ligger. Du kan också fråga: 'Jag märkte att du var extra intresserad av den första punk-ten vi tog upp i mötet, är det något du är engagerad i?' Det är ett perfekt sätt att starta en mer personlig relation, kanske inte direkt i ett budgetmöte, men gärna vid kaffeautomaten efteråt."

Att tilltala den vi möter med namn, är en av de detaljer som har stor betydelse i ett första möte. "Vi älskar att höra vårt eget namn eftersom vi är utsvultna på andra människors uppmärksamhet. Idag är vi ofta upptagna av sociala medier, mejl och annat som konkurrerar om vår tid. Kan du ge besökaren din fulla uppmärksamhet – nämna dem vid namn, se dem i ögonen, lyssna och ställa följdfrågor – då blir intrycket gott och sannolikheten är större att de vill träffa dig igen."

Henriks bästa tips för att minnas namnet på någon är att tänka på ett attribut kopplat till personen. "Ska du till exempel träffa någon som heter Malin, kan du se framför dig malvingar från hennes öron, säger Henrik. Det kan låta lite väl knasigt, men att försöka visualisera ett föremål kopplat till namnet fungerar verkligen. Nästa gång du träffar personen ser du föremålet framför dig, och kan på så sätt enkelt komma ihåg vad han eller hon heter."

Något annat som är viktigt vid ett första möte är att du redan innan bestämmer dig för vilket intryck du vill ge.

"Vi har en förmåga att förenkla och sätta etiketter på andra människor, säger Henrik. Eftersom en ny person inte vet något annat om dig än det beteende de ser just då, är det också vad de utgår ifrån. Bemöter du till exempel någon genom att klaga på vädret, då tror han eller hon att du är en sådan som ofta klagar – även om det kanske inte stämmer. Därför är det viktigt att redan innan tänka på vilket intryck du vill ge och bestämma både samtalsämne, beteende och klädval efter det. Innan jag går ut genom dörren brukar jag göra ett tankeexperiment och föreställa mig att jag kommer stöta på någon jag inte träffat på femton år. Då vill jag vara klädd och uppföra mig på ett sätt som gör mig stolt."

Angela Ahola är doktor i psykologi. Hennes populära föreläsning ”Would you buy yourself?” handlar just om hur svårt det kan vara att förändra det första intrycket av en person eller ett varumärke. "Jag skulle säga att det inte ens tar sju sekunder, utan bara några millisekunder innan vi vet om vi ”klickar” med en människa eller inte, säger hon. Och det finns två avgörande frågor som vi baserar det beslutet på. Det första vi frågar oss när vi möter någon för första gången är 'Kan jag lita på dig?' och det andra 'Är du en varm person med hjärtat på rätta stället?' Först på tredje plats kommer kompetens och förmåga, även i affärssammanhang."

Vår förmåga att snabbt avgöra om någon är vän eller fiende har varit avgörande för vår arts överlevnad och ligger djupt rotat hos oss även idag. "Så fort vi kliver in i en ny miljö, till exempel på ett företag, drar vi slutsatser om varumärket, säger Angela. Inte bara baserat på stämningen, utan också genom personen vi möter. Där och då drar vi slutsatser om företaget har de egenskaper vi söker, trots att vi kanske inte ens pre-senterats för tjänsten eller produkten än." instämmer Fexeus.

"Det första intrycket av en person börjar redan innanför dörren. Och kroppsspråket hos den du möter är oerhört viktigt. Det är bra att vara lite framåtlutad, både när du hälsar och i mötet. Då visar du att du är intresserad, lyssnar och vill hjälpa till. Det är ännu ett framgångsrecept för att göra ett riktigt bra och pålitligt första intryck."

 


Mer inspiration

Fler artiklar från Smarter Worklife