Arbetsplatsservice

Kaffe – kontorets svarta mittpunkt

Ofta helt centralt, men också utskällt. Vår hatkärlek till kaffet på kontoret kan ha en psykologisk förklaring.

Kaffen er kontorets midtpunkt | Coor

Befolkningen i Norden hör till dem som dricker allra mest kaffe i världen. Allra högst upp på listan finns Finland, med 10 kilo kaffebönor per person och år. Inte konstigt att kaffekopparna hopar sig på våra skrivbord under dagen… 

Men trots vårt beroende är kaffet och kaffemaskinen på kontoret en ständig källa till missnöje. Enligt psykologen Oskar Henrikson handlar det dock inte så mycket om själva kaffet. Snarare om att vi tar till klagandet när vi vill få en bättre kontakt med våra kollegor och få deras gillande. Dryckesmaskinen eller kaffemaskinen är en mötesplats och blir ett lätt offer. Åsikterna är ofta starka: Kaffet är för starkt, beskt eller svagt, maskinen är för långsam eller för svårhanterad.

Lösningen? Ja, kanske finns den på det lokala kafferosteriet Kaffa Roastery i Finland. Där tycker man att vi borde brygga kaffet tillsammans, även på jobbet.

– Vi i Finland dricker mest kaffe i världen, men ofta är det av ganska usel kvalitet. Det vill vi ändra på, säger Svante Hampf som är grundare av Kaffa Roastery. Med bättre kaffe kan kaffehörnan på kontoret bli en plats där nya idéer skapas, och en naturlig samlingsplats som bidrar till spontana möten mellan människor.

På Kaffa Roastery ställs höga krav på hur kaffet produceras och tas om hand. Bland annat finns ett så kallat ”handshake-program” där företaget regelbundet träffar alla producenter som rosteriet köper kaffe från. Det garanterar att allt kaffe är hållbart – på kaffeodlingarna tas hänsyn till både natur och arbetare.

Och Kaffa Roastery är inte ensam – allt fler lokala kafferosterier syns på marknaden idag. Dagens kaffeälskare ställer högre krav på etisk och ansvarsfull produktion, och transparens och öppenhet gentemot konsumenterna är avgörande för framgång.


Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats


Kontakta Coor Advisory

Vill ni ha stöd i skapandet framtidens arbetsplats?

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Vi stöttar din verksamhet i skapandet av ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv.

Ta kontakt med oss redan idag.

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Se våra lediga tjänster och sök jobb på framtidens arbetsplats.

Sök jobb

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.