Framtidens arbetsplats

Kontorets utformning påverkar medarbetarnas välmående

Mental hälsa och välmående är de områden som de nordiska bolagen anser är viktigast att fokusera på under de kommande åren. Det visar årets Join the Workplace Revolution-rapport från Coor.

− Jag har länge varit övertygad om att det mentala och fysiska välmåendet är centralt för ett fungerande arbetsliv. Här har vi som ledare nu en viktig roll att omsätta ord till handling, säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef på Coor.

Fokus på psykiskt välmående

Högst på agendan för det kommande året sätter arbetsgivare det mentala välmåendet. Pandemi, isolering, krig i närområdet och ett hårdnande ekonomiskt klimat har gjort dessa frågor ännu viktigare. Det kan handla om tysta utrymmen för återhämtning och fokusarbete, minskade ljudnivåer och hälsosamma måltidsalternativ samt en företagskultur som uppmuntrar till regelbundna pauser.

− Men det räcker inte att säga att den mentala hälsan är viktig. Här har arbetsgivarna en avgörande roll genom att föregå med gott exempel och skapa en kultur som genomsyras av psykologisk trygghet, säger AnnaCarin Grandin.

Kontoret en ödesfråga

Under de senaste åren har de nordiska företagen försökt hitta en ny modell för hybridarbete och utformning av framtidens arbetsplats. Coors rapport visar att de flesta företag nu har gått ifrån ”experimentfasen” som inleddes under pandemin till att införa tydliga riktlinjer för hybridarbete och när medarbetarna förväntas befinna sig på kontoret. Upp till 20 procent av bolagen kräver idag att medarbetarna ska arbeta heltid från kontoret medan 40 procent har infört ett visst antal dagar som man måste befinna sig där.

Samtidigt visar Coors rapport att 40 procent av medarbetarna kan tänka sig att byta arbetsgivare om de inte får flexibilitet och möjlighet att själva välja varifrån de vill utföra sitt arbete. 7 av 10 bolag har dock problem med att locka tillbaka medarbetarna till kontoret, vilket är en ökning från förra året.

− Hybridarbetet är här för att stanna och jag tror att nyckeln är en kultur med tydliga riktlinjer och fortsatt möjlighet till flexibilitet. Samtidigt måste bolagen skapa ett kontor där medarbetarna väljer att vara eftersom det ger dem de bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete och må bra, säger AnnaCarin Grandin.

I årets rapport uppger en av tre medarbetare att de kan tänka sig att byta jobb om inte kontoret förbättras.

− Jag blev förvånad över det med tanke på den senaste tidens ekonomiska klimat. Det visar tydligt att kontoret är ödesfråga för de nordiska bolagen och därför är det väldigt positivt att hela 77 procent av arbetsgivarna uppger att de kommer att fokusera på kontorets utveckling under de kommande åren, säger AnnaCarin Grandin.

Kontoret har också fått en tydligare roll för att bygga företagskultur och attrahera nya talanger.

− När du kliver in genom dörren till ett kontor får du snabbt en känsla av vilket slags företag du befinner dig på. Jag vill uppmana alla bolag att noga fundera över vilken upplevelse de vill skapa.

Möjlighet att arbeta ostört

Efter pandemin har trenden gått mot att dra ned på antalet skrivbord till förmån för ytor för kreativitet och samarbete. Men årets rapport visar att många medarbetare upplever att detta gått för långt. En fjärdedel av medarbetarna listade en minskning av ljudnivån som den förändring som har störst sannolikhet att locka tillbaka dem till kontoret. Nästan lika många uppgav att den förändring de önskade mest var bättre tillgång till utrymmen anpassade för fokusarbete.

− Min övertygelse har länge varit att framtidens kontor utgår ifrån människans behov umgänge. Jag har nu också insett vikten av möjlighet till fokus. Vår rapport visar att detta är något medarbetarna vill ha mer av på kontoret, säger AnnaCarin Grandin.

Service avgörande för upplevelsen

Även service är en viktig del av ett kontor dit medarbetarna väljer att åka. Det handlar inte bara om att ha bra och ändamålsenliga ytor utan om en helhetsupplevelse där service och olika efterfrågade tjänster har en viktig roll.

− I årets undersökning uppger medarbetarna att mat och dryck är de tjänster som kan locka dem tillbaka till kontoret. Möjligheten till en vällagad måltid i kontrast mot hemmakontorets ofta torftiga luncher, eller en god kaffe tillredd av en barista är sådant som förhöjer arbetsdagen, säger AnnaCarin Grandin.

Det moderna kontoret är flexibelt, anpassat för hybridarbete, utgår ifrån medarbetarnas behov och sätter både fysisk och psykiskt välmående i centrum.

− Kontoret kommer fortsätta vara den plats dit vi går för gemenskap, givande arbetspass och småprat vid kaffemaskinen. Jag är övertygad om att kontoret även i framtiden kommer vara den plats där bolag byggs, stora idéer föds och livslånga vänskapsband bildas, säger AnnaCarin Grandin.


Kontakta Coor Advisory

Vill ni ha stöd i skapandet framtidens arbetsplats?

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Vi stöttar din verksamhet i skapandet av ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv.

Ta kontakt med oss redan idag.

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Se våra lediga tjänster och sök jobb på framtidens arbetsplats.

Sök jobb

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats

Tema: Framtidens arbetsplats

Framtidssäkra arbetsplatsen i en föränderlig värld

Företag behöver förhålla sig till omvärldens instabilitet och förändringar, och samtidigt överväger 1 av 3 anställda att byta jobb om deras nya behov inte tillgodoses. Vad krävs egentligen av företag för att framtidssäkra sina arbetsplatser?

Ta del av de senaste insikterna från vår nordiska undersökning och inspireras av hur andra bolag framtidssäkrar sina arbetsplatser.

Läs mer och ladda ner ➝