Smarter Worklife

Därför är kulturen central för att skapa hållbara kontor

När vi pratar om hållbarhetsarbete på arbetsplatsen stannar ofta idéer och tankar i mötesrummen för att sedan falla i glömska. Att erbjuda hållbara alternativ och låta kollegor gemensamt bygga en kultur som får ta plats ser Coor därför som en central del för framtidens kontor.

Vindkraftsillustration

Coor Smarter Worklife 22/23 SE

Coor arbetar ständigt med samarbetspartners för att utveckla arbetssätt och införa nya innovationer så att förändring kan skapas på bred front när det kommer till hållbarhet. Men förändringar på arbetsplatsen kräver bland annat att medarbetare erbjuds nya alternativ och att det görs på rätt sätt.

– Att involvera sina anställda på resan är ett mycket viktigt steg. Därför behöver det göras på ett positiv sätt som ger medarbetarna en förståelse till varför det är viktigt att bidra till hållbarhetsarbetet. Då skapas skillnad på riktigt, säger Trine Hagfors som arbetar som Head of Advisory på Coor i Norge.

Kontorsmöbler får fortsatt liv

Kontorsmöbler byts friskt ut på många arbetsplatser – ofta efter renoveringar eller helt enkelt för att uppdatera kontorets interiör. Men det krävs inte mycket för att kunna ge kontoret ett lyft med befintligt möblemang. Här finns också utrymme att diskutera frågan tillsammans med medarbetare för att ta reda på behov och önskemål kring hur kontoret kan möbleras. Från ett hållbarhetsperspektiv finns det därför många fördelar med att tänka över vilka förutsättningar man har att arbeta med.

– Vi försöker fråga oss själva hur vi kan flytta runt möblerna på kontoret för att ge dem en ny funktion. Målet är att inte kasta några möbler alls om de går att använda. En sliten kontorsstol kan kläs eller stoppas om så får den ett nytt liv, säger Trine Hagfors.

Det finns däremot en del kontorsmaterial som inte är lika lätt att återanvända eller ge nytt liv. Teknisk utrustning till datorer kan exempelvis dateras snabbt. Uppgraderingar av system leder ofta till att hårdvara behöver bytas ut. Hur teknikavfall hanteras blir därför en fråga som inte alltid är helt självklar.

– Det går att återvinna mycket men det är inte alltid man har kontroll över vad som faktiskt händer med den typen av utrustningen. Därför är det viktigt att arbeta med aktörer inom området som faktiskt vet hur gammal teknik ska återvinnas. Det är ett område vi vill bli bättre på.

Plantbaserade alternativ

Personalrestauranger och matsalar är tydliga exempel där hållbarhetsarbetet kan ge snabb effekt. Genom att erbjuda plantbaserade måltider kan det bli ett alternativ för att reducera mängden rött kött – något som är känt för att lämna negativt klimatavtryck.  

– Om man plötsligt tar bort husmanskost eller annan traditionell mat kan det uppfattas som negativt. Plantbaserade alternativ som påminner om kött blir ett sätt att berätta och involvera gästerna i hållbarhetsarbetet, säger Trine Hagfors.

Inom ramen för projektet Food Revolution arbetar Coor med att fånga gästernas upplevelser av maten som serveras. När nya maträtter introduceras är det viktigt att ta reda på hur de uppfattas.

– Via systemet ”Foodback” kan gästerna lämna ett omdöme kring hur de tyckte att maten smakade. Man skannar en QR-kod med mobilen och svarar på fem frågor kring vad man tyckte, säger Trine Hagfors.

Länge har också matsvinn varit ett problem som varit svårt att tackla. I personalmatsalar slängs mängder av överbliven mat som lämnats på tallriken. Information om hur mycket mat som faktiskt slängs har därför blivit ett sätt att göra gästerna uppmärksamma kring problemet.

– Både gästerna och personalen i köket kan bidra till att minska svinnet. Att inte plocka mer än vad man äter från buffén men också att se till att använda alla delar av råvarorna när maten tillagas i köket.

– Vi har ganska god översikt över vårt matsvinn och vi har jobbat med det i många år. Därför kan vi informera gästerna att så här mycket mat har slängts, det hjälper att man kan se ändringen över tid. Man kan involvera gästerna genom att kontinuerligt informera dem via skärmar i restaurangen om mängden matsvinn. På så sätt kan gästerna själva ta ansvar och bli mer engagerade i att bidra till mindre avfall, säger Trine.

Kultur kan skapa hållbarhetsförändring

Att låta hållbarhetsfrågor bli en del av kulturen hjälper anställda att känna sig delaktiga och skapar också en gemensam förståelse kring varför det är viktigt att tänka på miljön förklarar Trine. Synliggörandet av hur man som företag arbetar med hållbarhet som samtidigt välkomnar de anställda i arbetet hjälper är ett sätt att främja kulturen på arbetsplatsen menar hon.

–  Självklart ska chefer och ledare vara med och inspirera men man behöver få med de anställda på resan också. Det vi omger oss med i vardagen skapar den äkta kulturändringen. Alla som jobbar på Coor ska vara ambassadörer för hållbarheten, säger Trine Hagfors.

Kostnadsfritt magasin

Beställ magasinet Smarter Worklife

Coor brinner för framtidens arbetsliv. I vårt magasin hittar du nyheter och inspiration kring sådant som gör arbetslivet smartare, roligare och mer hållbart. Smarter Worklife har nominerats till Svenska Designpriset i kategorin redaktionellt kundtidning, för bästa grafiska design och kommunikation. Smarter Worklife ges ut en gång per år.

Läs mer och beställ ➝


Mer inspiration

Fler artiklar från Smarter Worklife