Smarter Worklife

Lönsamt med nyfikenhet på jobbet

Man behöver varken måla väggarna rosa eller installera rutschbanor mellan våningsplanen för att skapa en kreativ, lekfull och nyfiken kultur på jobbet. Däremot måste man ha högt i tak och mångfald i teamen, anser Magnus Göransson, föreläsare om företagskultur och lekfullhet.

Nyfikenhet är viljan att utforska och ta reda på saker – grunden för all utveckling och innovation. Därför är nyfikenhet en värdefull framgångsfaktor på varje arbetsplats. Intellektuellt nyfikna personer är kapabla att tänka bortom just den roll som de en gång anställdes för och en studie från Oregon State University visar att personer med hög nyfikenhetsgrad i personlighetstester presterar bättre på kreativa uppgifter. De som hade en hög diversifierad nyfikenhet, alltså nyfikenhet i samband med intresset av att utforska okända ämnen och lära sig något nytt, var även mer benägna att komma med kreativa lösningar på ett problem.

Som designchef på Lego arbetade Magnus Göransson med att utveckla en företagskultur som uppmuntrade just innovation, kreativitet och lekfullhet. Han har många gånger fått frågan ”hur skapar man en innovativ miljö?” – och företagen som ställer den hoppas alltid att han ska svara ”gör så här”. Men så enkelt är det inte, enligt Magnus Göransson.

– Innovativt tänkande och kultur hänger samman med lekfullhet, där har Lego tur eftersom själva företagsidén är lek. För att som Lego kunna skapa bra, innovativa och lekfulla produkter måste företagskulturen också vara lekfull.

Magnus Göransson var tidigare designchef på Lego. Där behöver företags­kulturen vara lekfull och nyfiken för att kunna skapa bra produkter. Ett synsätt han fortsatt bär med sig.

Men har man inte lek som affärsidé, utan något torrt och tråkigt, hur blir man då innovativ? Enligt Magnus Göransson handlar det om att bygga in lekfullhet i alla möten och företagsevent och visa att det är sanktionerat av ledningen.

– Då blir det okej att vara mer lekfull på företaget, att komma med pigga idéer, ha färgglada kläder och våga göra saker på ett annat sätt.
En förutsättning för att vara innovativt som företag, är att bygga in mekanismer som tillåter medarbetarna att våga vara innovativa i företagskulturen.

– Medarbetarna ska inte vara rädda att komma med obekväma idéer, utan trygga i att det är positivt för deras karriär. Men många är lite rädda att säga något tokigt som inte passar ledningen. ”Den idé som inte är orimlig från början finns det inget hopp för”, säger Magnus Göransson och refererar till vad Einstein en gång sa.

Enligt Magnus Göransson behövs inga stora kostsamma renoveringar för att skapa en innovativ arbetsmiljö. Det enda som behövs är ett ord: OCH. Magnus Göransson går så långt att han kallar det ”the million dollar word”:

– Innovation är ömtåligt, det kräver någon som är hårdhudad och tål att få höra ”detta är en dum idé”, ”det kommer aldrig gå”, ”det har vi prövat förr”, ”våra konkurrenter har testat, det gick inte …”. Du kommer att få mycket negativa nedskjutande kommentarer när du kommer med nya förslag och invändningarna börjar alltid med ”Men det kommer bli för dyrt, men det kommer inte fungera …”

– Säger du ”men” så krossar du förslaget. Men byter du ut det mot ett ”och” så bygger du vidare på idén – det ändrar hela dynamiken.

– Har ni en kreativ företagskultur kommer folk inte säga ”men det funkar inte” utan ”och om vi gör så här så blir det ännu bättre” eller ”och om vi lägger till detta så kommer vi krossa konkurrenterna”, förklarar Magnus Göransson. Hans råd är att alltid använda ordet ”och” som startpunkt när det spånas idéer och vidareutveckling.

Men vill man vara innovativ måste man också våga misslyckas. Av 100 projekt är det 25 som klarar sig genom innovationsprocessen och blir något, om du har tur. Av dem är det 10 som är riktigt värdefulla och värda att skapa patent på, så att idén blir värdefull också ekonomiskt.

– Jag har skapat 33 patent, vilket också innebär att jag misslyckats 1 200 gånger. Du måste våga misslyckas, och det krävs otrolig motståndskraft för att inte krossas av dina misslyckanden.

Att fortsätta vara nyfiken och tänka nytt är hemligheten. Och framgång ser inte alltid ut som man tror.

– En gång gjorde jag som konsult ett projekt som gick rent åt skogen och kunden, en medicinteknisk firma, vägrade att betala när jag inte levererat det de ville. Det var så jobbigt. 15 år senare var jag tillbaka på samma företag som konsult, och det enda jag tänkte var ”jag hoppas de inte kommer ihåg det där projektet för då är jag körd”, berättar Magnus Göransson.

Hos kunden fick han syn på en tavla på väggen och insåg att det var hans skiss över förslaget som ratades. Utan att avslöja att den var hans sa han försiktigt ”vilken fin tavla” och kunden svarade: ”Ja den har vi haft i många år för den skissen, och den idéen, är så jäkla tokig och så långt ifrån hur vi tänker, så vi har den här för att påminna oss själva att tänka tokigt och utmana saker.”

– Så trots att det gick så dåligt så blev det succé och innovationen lever vidare i någon annan form, säger Magnus Göransson.

Att skapa en atmosfär och arbetsmiljö där medarbetarna tillåts få utlopp för sin nyfikenhet, lekfullhet och kreativitet, handlar alltså inte om rutschbanor och pingisbord på kontoret. Snarare handlar det om att ha rätt personer i rummet.

– Häftiga människor är viktigare än häftiga rum! Det kommer inte fler galna idéer för att rummet är orange, utan det som är avgörande är att allt är tillåtet att säga i rummet, att man säger ”OCH” i stället för ”men”.
Magnus Göransson uppmuntrar även till missförstånd, och ja, du läste rätt. Som talesättet säger: missförstånd är alla uppfinningars moder.

– När någon missförstår en idé, men ändå lyckas skapa en logisk variant av idén i sitt huvud, då kan resultatet bli intressant, säger Magnus Göransson.

Något som är otippat viktigt för innovation är struktur.
Grundläggande för nyfikenhet och innovation är att se oväntade kopplingar så Magnus Göranssons råd är att ta in mångfald i teamet: Olika bakgrunder, utbildningar, kompetenser, personligheter.

– Att ha ett gäng som tänker och tycker likadant är det absolut sämsta. Ta in några som inte har en aning om vad ni sysslar med! Håller ni på att ta fram en ny maskin för lungtransplantationer, ta in en kock som har helt andra referensramar än övriga i rummet. Det behövs för att putta omkull era referensramar.


Notis

Nyfiken medarbetare är guld värd

Forskning visar att nyfikenhet är en viktig kompetens inom framtidens arbetsliv – och en potentiell framgångsfaktor för företag.

"Jag har ingen speciell talang. Jag är bara passionerat nyfiken." Orden är Albert Einsteins. Och han är något på spåren. Nyfikenhet är nämligen en viktig drivkraft – och förutsättning – för att tillgodogöra sig ny kunskap.

De flesta stora innovationer och uppfinningar som gjorts genom historien har en sak gemensamt: De är resultatet av nyfikenhet – som går hand i hand med engagemang och som sin tur förbättrar vår inlärning och vårt minne. Forskning visar att ett företag som uppmuntrar nyfikenhet hos medarbetarna både presterar och anpassar sig bättre.

Men vad beror det på? En nyfiken person som är engagerad tar oftare initiativ än andra. Kanske är just det anledningen till att platsannonser i allt högre grad innehåller ordet nyfikenhet som en av de egenskaper företag söker efter hos anställda. En analys gjord av finn.no, en av Norges största jobbportaler, visar att användningen av ordet nyfikenhet i platsannonser har ökat med 150 procent de senaste åren. Nyfikenhet är med andra ord ett personlighetsdrag som företag i allt större uträckning värdesätter hos sina anställda.

Mycket av det vi gör i vardagen sker per automatik. Det är å ena sidan effektivt och sparar oss energi, men hämmar å andra sidan vår nyfikenhet. En medarbetare som ställer nyfikna frågor och har förslag på nya lösningar på saker och ting kan därför vara guld värd för en arbetsgivare. Dessutom ställer sig nyfikna personer mer positiva till förändringar – något som behövs på en arbetsmarknad som ständigt är i förändring och utveckling.

Källor: Harvard Business review (hbr.org), sonat.no, utforsksinnet.no


Mer inspiration

Fler artiklar från Smarter Worklife


Kostnadsfritt magasin

Beställ magasinet Smarter Worklife

Coor brinner för framtidens arbetsliv. I vårt magasin hittar du nyheter och inspiration kring sådant som gör arbetslivet smartare, roligare och mer hållbart. Smarter Worklife har nominerats till Svenska Designpriset i kategorin redaktionellt kundtidning, för bästa grafiska design och kommunikation. Smarter Worklife ges ut en gång per år.

Läs mer och beställ ➝


Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats