Medarbetare

Mångfalden gör oss till ett bättre företag

För oss är mångfald betydligt mer än bara ord i ett styrdokument. Bland alla våra medarbetare ser vi en stor etnisk och kulturell diversifiering, som vi är mycket stolta över. Vår ambition är att Coors medarbetare ska spegla både kunder och samhället i stort. Vi ser mångfald som berikande – med fler perspektiv blir vi bättre, lönsammare och mer lyhörda.

Vår kunskapsbank | Coor

– Att vi kommer från olika bakgrunder är en klar tillgång, det leder till ökad innovationskraft och kreativitet. Därmed får vi nöjdare kunder, så mångfalden gör oss mer lönsamma. Vi blir helt enkelt ett bättre företag. Vi inom Facility Management-branschen har bättre möjligheter än andra att anställa nyanlända och de som idag står utanför arbetsmarknaden. Ofta kan vi erbjuda dem deras första jobb och det är något vi är stolta över, säger Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör på Coor.

Första jobbet i ett nytt land innebär så mycket mer än bara en arbetsplats, det ger ett sammanhang och en gemenskap som är oerhört viktig. På Coor råder det en inkluderande kultur och alla 11 000 medarbetare ska känna att de får vara sig själva och blir respekterade.

– Vi ser till att rusta våra medarbetare och hjälpa dem in i samhället på olika sätt, exempelvis genom våra interna språkkurser eller utbildningsprogram. Vi får ju också tillbaka; mångfaldsarbetet är viktigt för Coors varumärke som arbetsgivare, både för nuvarande och potentiella medarbetare. Alla vill ju jobba på ett företag där man är stolt över kulturen som råder, säger Magdalena Öhrn.

Mångfalds- och integrationsarbetet på Coor går längre än att bara omfatta medarbetarna. Ambitionen är att ge tillbaka till de samhällen där Coor bedriver sin verksamhet genom att förenkla integration och underlätta för de som behöver stöd och hjälp. Exempel på sådant stöd är läxhjälpsprogram för barn i utsatta områden, mentorskap för utrikesfödda entreprenörer i förorten och olika samarbeten med kommuner för att hjälpa fler att komma in i arbetslivet.

– Ett stort företag som Coor har ett ansvar; det är viktigt att det finns företag som oss som kan erbjuda första steget in i arbetslivet, men vi kan bli ännu bättre. Mångfaldsarbetet kommer bli allt viktigare och något vi måste ta med oss när exempelvis nya chefer ska rekryteras. Vi har många medarbetare och de närmaste åren planerar vi att bli många fler. Coor måste attrahera, behålla och rekrytera människor – och här är frågor som integration och mångfald en viktig nyckel, avslutar Magdalena Öhrn.

Ali | Coor

– Först var det svårt, kan man inte svenska så söker man ju sig till andra som pratar samma språk och det blev olika grupperingar. Men vi bestämde att ”på jobbet pratar vi svenska”. Även om ett gäng som sitter och fikar egentligen pratar samma språk så blir det svenska nu! Det handlar om att visa på vilka vinsterna är av att lära sig svenska, man kommer in så mycket fortare i samhället. Jag hade gillat om fler hade pratat svenska med mig i början så jag hade lärt mig snabbare, säger Ali Noke som är gruppchef för CGM-gruppen.

Ali kom ensam till Sverige 2003 när han var drygt 18 år och många andra i gruppen är också ensamkommande. Vissa saknar både familj och ett socialt sammanhang – jobbet och kollegorna blir därmed väldigt viktiga och många i gruppen umgås på fritiden.  Att det finns många olika bakgrunder i gruppen är bara positivt, menar Ali.

– Vi möter ju många olika kunder varje dag och då är det den som har rätt kompetens för just den kunden som får lösa utmaningen för stunden. Eftersom vi kommer från olika kulturer kan vi bemöta dem på olika sätt, efter kultur. Våra olika erfarenheter hjälper oss att lösa konflikter och har gjort oss till en starkare grupp, avslutar Ali.

Roman Pedersen | Coor

– Livet blir väldigt trist om man inte har jobb och bara går hemma, och som ny i ett land får man ett socialt sammanhang genom jobbet. I början var det svårt eftersom jag inte talade danska. Allt blev lättare när jag började gå språkkurser genom Coor. Nu när jag talar danska är inget omöjligt längre, jag har skapat en massa nya kontakter, säger Roman Tahir Pedersen.

Idag är Roman inspektör och har löpande gått språkkurser och andra utbildningar, exempelvis en arbetsmarknadsutbildning i Coors regi, vid sidan av jobbet. Hon har precis avslutat en grundläggande ledarutbildning och kommer börja arbeta som serviceledare i början på nästa år.

– Utbildningen var väldigt svår men jag koncentrerade mig och klarade det! Jag är väldigt stolt över mig själv, och mycket tacksam mot Coor som erbjudit mig den här möjligheten. Först trodde jag inte att jag var tillräckligt kvalificerad för att få gå utbildningen, men när jag frågade min chef så stöttade han mig och gav mig den här chansen, säger Roman.

Inte bara Romans chef utan också resten av hennes kollegor har varit viktiga för hennes framgångar.

– Mina kollegor stöttar mig verkligen och är så positiva till min utveckling till ledare - de låter mig växa! Jag å min sida, för den här supporten vidare och vill uppmuntra de jag jobbar med att tro på sig själva och verkligen ta till vara på möjligheterna som finns inom Coor när det gäller fortbildning och personlig utveckling. Coor har gett mig de här möjligheterna och jag ser många spännande tillfällen i framtiden då jag kan ta mina nya kunskaper vidare till mina kollegor, säger Roman Tahis Pedersen.