Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Mångfalden gör oss till ett bättre företag

För oss är mångfald betydligt mer än bara ord i ett styrdokument. Bland alla våra medarbetare ser vi en stor etnisk och kulturell diversifiering, som vi är mycket stolta över. Vår ambition är att Coors medarbetare ska spegla både kunder och samhället i stort. Vi ser mångfald som berikande – med fler perspektiv blir vi bättre, lönsammare och mer lyhörda.

Vår kunskapsbank | Coor

– Att vi kommer från olika bakgrunder är en klar tillgång, det leder till ökad innovationskraft och kreativitet. Därmed får vi nöjdare kunder, så mångfalden gör oss mer lönsamma. Vi blir helt enkelt ett bättre företag. Vi inom Facility Management-branschen har bättre möjligheter än andra att anställa nyanlända och de som idag står utanför arbetsmarknaden. Ofta kan vi erbjuda dem deras första jobb och det är något vi är stolta över, säger Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör på Coor.

Första jobbet i ett nytt land innebär så mycket mer än bara en arbetsplats, det ger ett sammanhang och en gemenskap som är oerhört viktig. På Coor råder det en inkluderande kultur och alla 11 000 medarbetare ska känna att de får vara sig själva och blir respekterade.

– Vi ser till att rusta våra medarbetare och hjälpa dem in i samhället på olika sätt, exempelvis genom våra interna språkkurser eller utbildningsprogram. Vi får ju också tillbaka; mångfaldsarbetet är viktigt för Coors varumärke som arbetsgivare, både för nuvarande och potentiella medarbetare. Alla vill ju jobba på ett företag där man är stolt över kulturen som råder, säger Magdalena Öhrn.

Mångfalds- och integrationsarbetet på Coor går längre än att bara omfatta medarbetarna. Ambitionen är att ge tillbaka till de samhällen där Coor bedriver sin verksamhet genom att förenkla integration och underlätta för de som behöver stöd och hjälp. Exempel på sådant stöd är läxhjälpsprogram för barn i utsatta områden, mentorskap för utrikesfödda entreprenörer i förorten och olika samarbeten med kommuner för att hjälpa fler att komma in i arbetslivet.

– Ett stort företag som Coor har ett ansvar; det är viktigt att det finns företag som oss som kan erbjuda första steget in i arbetslivet, men vi kan bli ännu bättre. Mångfaldsarbetet kommer bli allt viktigare och något vi måste ta med oss när exempelvis nya chefer ska rekryteras. Vi har många medarbetare och de närmaste åren planerar vi att bli många fler. Coor måste attrahera, behålla och rekrytera människor – och här är frågor som integration och mångfald en viktig nyckel, avslutar Magdalena Öhrn.