Hållbarhet

Miljömärkt lokalvård lyfter ditt företag

Lokalvård påverkar inte bara inomhusmiljön. Det är en viktig del av varje arbetsplats och påverkar både vår inre och yttre miljö.

Som beställare av städtjänster vill du att allt ska vara smidigt; företag sparar både tid och pengar genom att välja rätt leverantör och hitta kontinuitet för sin lokalvård.

Hållbar lokalvård har miljömärkta rengöringsmedel med växtbaserade så kallade tensider - ämnen som minskar ytspänningen så att vatten kan tvätta bort fett. Det är alltså rengöringsmedel som är skonsamma, men ändå ger samma goda resultat. När även lokalvården följer ditt företags miljöpolicy kan hållbara städtjänster öka lönsamheten – och ett dokumenterat hållbarhetsarbete gör det lättare att attrahera både nya kunder och medarbetare till er.

En hållbar leverantörskedja

Som inköpare är det viktigt att hålla koll på sina leverantörer; ditt företags hållbarhet bygger ju mycket på dem. De ska naturligtvis ha en verksamhet med minimal miljöpåverkan, men också vara socialt och ekonomiskt hållbara. Även städleverantören ska vara en långsiktig, tillgänglig och pålitlig affärspartner som följer regler när det gäller till exempel skatter och avgifter. Annars slår det tillbaka på dig och ditt företag.

Miljömässig hållbarhet

Lokalvård bygger idag på moderna metoder, maskiner och redskap och utförs av utbildade lokalvårdare. Smarta verktyg säkerställer att våra medarbetare arbetar enligt upprättade instruktioner.

Kemikalier ersätts av mikrofibrer och andra metoder för mekanisk rengöring. Torra metoder tar bort torr smuts (damm) och lätt fuktiga metoder tar bort ingrodd smuts (fläckar). När kemikalier används är det i minimala doser och rengöringsmedlen är vanligtvis biologiskt nedbrytbara och ofarliga för lokalvårdare, anställda och naturen.

Svanenmärkningen i Sverige

I Sverige är största delen av Coors lokalvårdstjänst Svanenmärkt. Det innebär att vi alltid prioriterar miljöanpassade produkter och metoder. Vi väljer uteslutande miljömärkta rengöringsprodukter och säkerställer rätt dosering.

Svanenmärkningen innebär också krav kopplat till personal, kvalitet och etik. Det betyder att vår personal får miljörelaterad utbildning där även information om kundens avfallshantering ingår samt att kvalitetskontroller genomförs hos alla våra kunder. Vår Svanenmärkning säkerställer alltså DIN hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Hållbarhet inom ekonomi handlar om mycket mer än bara kronor och ören. Finansiell stabilitet skapar långsiktighet och innebär att en leverantör arbetar strukturerat. En bra struktur innebär också att leverantören lägger resurser på utveckling av tjänsten och på utbildning av sin personal.

Långa kundrelationer och avtal skapar ömsesidig förståelse för varandras behov av ansvar och tillgänglighet. Detta innebär att det inte är säkert att det lägsta leverantörspriset är det mest ekonomiska och hållbara lösningen. Det är den långsiktiga helheten som ger ekonomisk sunda inköp.

Social hållbarhet

En trygg och säker arbetsmiljö ger större engagemang, långsiktighet och ansvarskänsla hos de som utför jobbet, något som resulterar i bättre utfört arbete. Detta ger ekonomiska fördelar för företaget, individen och samhället. En städleverantör som tar ansvar för att medarbetarna får goda förutsättningar, rätt utbildning och tydligt ledarskap skapar en bra grund för att uppdraget ska kunna utföras smidigt, medvetet, professionellt och enligt plan.

På Coor skärper vi ständigt kompetenskraven på våra lokalvårdare. Det stärker medarbetarnas yrkesstolthet. Alla våra anställda har också rätt att avbryta farliga uppdrag. Om jobbet inte kan utföras på ett säkert sätt så ska det först diskuteras med både chefen och kunden. Vi utför sedan gemensamt riskreducerande åtgärder innan arbetet påbörjas.

Coors team som arbetar med större kunduppdrag har morgonmöten med bland annat riskbedömning, där vi diskuterar vad de behöver vara medvetna om eller hjälp med.

Vi använder moduler för e-utbildningar som effektivt säkerställer att vi arbetar korrekt och säkert. Här är ergonomi en mycket viktig faktor. Lokalvård är ett yrke som är både tungt och slitsamt och här kan maskiner utföra de tyngsta delarna, men variation i arbetsuppgifter och ergonomiska redskap är också viktigt för att undvika belastningsskador. På Coor arbetar vi systematiskt med dessa frågor - det ska vara möjligt att arbeta tryggt med lokalvård under hela yrkeslivet.

Dina val påverkar allas framtid

En professionell tjänsteleverantör ska vara framgångsrik utan att kompromissa med respekten för människor och miljö. Ett företag måste se sig som en del av samhället och vara både långsiktig, hållbar, trygg och lönsam på samma gång.

Genom att välja Coor för lokalvård och annan service säkerställer du hållbarheten i din leverantörskedja. Det är just så - genom att varje företag fattar sina egna hållbara beslut - som vi skapar en hållbar framtid för både oss och våra barn.

Coors hållbarhetsarbete

  • Kontinuerligt arbete för att minska vatten, energi, plast och kemikalier
  • Lång erfarenhet av miljöanpassade rengöringsprodukter
  • Arbete med egna miljökriterier - bättre än Svanen
  • Alla våra underleverantörer arbetar i enlighet med vår miljöpolicy och uppförandekod

Vi är anslutna till Science Based Targets initiative (SBTi).

Våra hållbarhetscertifikat

ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001

ISO reglerar bland annat utförande, dokumentation och kommunikation samt kvalitet och systematik i miljö- och hållbarhetsarbetet.


Kontakta Coor

Vill du prata lokalvård? Prata med oss!

Vi vill gärna berätta för dig om våra smarta, trygga och hållbara städtjänster för arbetsplatser i hela landet. Ta kontakt med oss för att få veta hur vi kan göra din arbetsdag bättre.

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Ett hållbart arbetsliv

Läs mer om hållbarhet