Facility management

Novozymes: Företag i framkant

Danska Novozymes har innovation i sitt dna och väljer inga trötta standardlösningar. Istället går vägen till utveckling för Novozymes facility management (FM) via ett unikt partnerskap med möjligheter som över tid kan räknas hem som vinst för företaget.

Novozymes | Coor

Novozymes motto är ”Rethink tomorrow” och det omfattar också vår ”Hard FM” (facility management). Många organisationer tittar på FM som ett sätt att sänka sina kostnader, men för oss handlar det om att med framsynt teknik och planering tillföra värden som kan räknas hem i ökad vinst för företaget. Som perfekt inomhusklimat och mer laboratorietid för våra forskare, säger René Jacobsen, Facility Manager, EMEA & Global Security Officer på biotech-företaget Novozymes.

Osynliga för blotta ögat är Novozymes produkter en viktig del av vår vardagliga livskvalitet. Den rena, fläckfria tvätten, osten på frukostmackan och helgens skummande öl har en gemensam nämnare – enzymer. I naturen förekommer enzymer i svampar, var och en med unika egenskaper för att driva olika kemiska processer. I en industriell användning kan samma ämnen rå på tuffa fläckar som svett och blod, och den encelliga jästsvampen är en förutsättning för att brygga öl, för att bara nämna några exempel.

Med kunder bland världens största företag är Novozymes produkter inte enbart viktiga för god hygien. Idag handlar enzymer minst lika mycket om hållbarhet, där företagets forskare utvecklar lösningar som till exempel innebär ren tvätt vid lägre temperaturer. Något som kan resultera i energieffektiva lösningar i en värld där tvättmaskinerna bara inom EU står för sex procent av hushållens elförbrukning. Enzymer kan också minska behovet av produkter från palmoljeodlingar och petrokemiindustrin. Inte undra på att René Jacobsen är stolt över sin arbetsgivare.

– När jag träffar nya människor känner inte alla till företaget, men alla känner till våra produkter och tycker att det är intressant att höra om hur våra forskare reser runt världen och letar efter plantor med speciella egenskaper anpassade till den miljö som de lever i.

Vad är Hard FM?

För att utveckla FM med fokus på framtiden har René Jacobsen valt en annan lösning än den traditionella kund-leverantör-relationen.

"För mig är den stora utmaningen att hela tiden driva utveckling. Därför är vårt samarbete med Coor utformat som ett likvärdigt partnerskap. Jag vill inte riskera att saker glöms och göms för att något blivit fel och som partners har vi en dialog som bygger på tillit och transparens. Vi kan med stort förtroende lyfta alla frågor och tillsammans komma fram till kloka lösningar och relationen blir bara starkare".

Redan under det första året har partnerskapet resulterat i ett par genomgripande förändringar. Bland annat en ny matrisorganisation för service och underhåll.

– Tidigare var våra elektriker, snickare och VVS-medarbetare indelade i respektive yrkesgrupp. Men för organisationen var det ett återkommande problem att behöva ringa ett antal samtal innan man fick tag på rätt hantverkare. Istället har vi nu ”building maintenance coordinators” som en sammanhållande kontaktpunkt för alla service- och underhållsfrågor. Det handlar om att få rätt hjälp, men också vid rätt tillfälle och på rätt sätt, säger René Jacobsen och fortsätter:

– Vi arbetar i flera olika miljöer, där till exempel laboratorierna är tillgängliga bara med speciella skyddskläder och vid speciella tider. Därför har vi också infört ett eftermiddagsskift för underhållspersonalen. Resultatet är att vi nu kan maximera arbetstiden för forskarna och det tillför stora värden till verksamheten.

Tillsammans med Coor kartlägger Novozymes också möjligheterna med förebyggande underhåll med hjälp av machine learning och artificiell intelligens. Med data från befintliga styrsystem, till exempel om tryckfall och ökad energiförbrukning, utvecklas diagnostiken steg för steg med målet att helt kunna förebygga produktionsstörningar. Minskad energiförbrukning står även högt på agendan hos Novozymes. Här har partnerskapet med Coor också gett resultat.

– Vi har inlett ett projekt för energibesparingar som bland annat visat att vi tidigare fått felaktig information om olika installationer. Till exempel visade det sig att fläktarna i restaurangdelen gick dygnet runt trots att lokalerna bara används på dagtid.

I projektet har man gått igenom systemen i fyra byggnader och det har hittills resulterat i besparingar på 612 000 kWh/år el och 868 000 kWh/år värme. Det är en besparing som motsvarar årsförbrukningen av energi för uppvärmning, hushållsel och varmvatten för 60 genomsnittsvillor i Norden. Framöver ska Novozymes öppna en ny R&D-avdelning på 30 000 kvm i danska Lyngby. René Jacobsen har med andra ord fullt upp men han känner sig full av tillförsikt.

– Partnerskapet med Coor har varit utvecklande för båda företagen. Med stor öppenhet och gott ledarskap i båda organisationerna lyfter vi facility service till nya nivåer.


Mer inspiration

Läs mer om innovationer