Hållbarhet

Nu tvättar vi grönare

Tillsammans med start up-företaget Mimbly har vi börjat installera Mimboxar i våra egna och våra kunders tvättfaciliteter i Sverige. Mimboxarna ansluts till tvättmaskiner och minskar vatten- och energiförbrukningen samt utsläppen av mikroplaster. Under kommande år planerar vi att installera Mimboxar i våra tvättfaciliteter över hela Norden.

Samarbetet mellan Coor och Mimbly

Coor och Mimbly startade sitt samarbete för flera år sedan efter att ha träffats på ett speed dating-event inom innovation, anordnat av Ignite Sweden. På eventet får start up-företag och stora etablerade bolag chansen att mötas.

Den första Mimbox-prototypen testades på Coors huvudkontor i Kista, utanför Stockholm. Under de senaste fyra åren har Coor och Mimbly testat flera olika versioner av Mimboxen. Utöver testandet har Coors innovationsteam även varit med och utvecklat Mimboarden, där data över Mimboxens effekter samlas in.

Tillsammans med Mimbly vann Coor IFMA:s (International Facility Management Association) innovationspris 2021.


Ett hållbart arbetsliv

Läs mer om hållbarhet