Kundcase

Patienter fortfarande riktigt nöjda med maten

Regelbundna uppföljningar av patientmåltiderna är viktiga och bra verktyg för att hålla hög kvalitet och ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Senaste undersökningen från Karolinska Universitetssjukhuset visade på en till och med ännu högre andel nöjda patienter.

Enkätundersökning | Coor

”Maten på sjukhus är viktig för patienters hälsa och förutsättningar att tillgodogöra sig medicinsk behandling och bli friska.”

Så står det i Livsmedelsverket nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus. Deras huvudbudskap är att ”måltiderna ska utgå från patientens behov och önskemål och bli en tydligare del av vården”.

Signatur levererar patientmåltider

På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna levererar Signatur by Coor all mat till patienterna; god mat som gör gott. 

Varje höst genomförs en omfattande enkät på de 25 vårdavdelningarna kring upplevelsen av måltiden på sjukhuset. Signaturs ”matgäster” får tycka till och över 200 patienter, både män och kvinnor i alla åldrar, svarade på frågorna. De hade varit inlagda olika länge och fick även beskriva hur de upplevde sin aptit. Majoriteten hade varit inlagda på sjukhus tidigare, men de flesta jämförde ändå sjukhusmåltiderna med annan färdiglagad mat, hemlagad mat eller till och med vanliga lunchrestauranger.

”Jag ger högsta betyg för jättefin och god mat!”

Hela 94 % av de svarande upplever måltidens helhet som positiv.
En ökning från det redan mycket höga 91 % föregående år. De svarande är mycket nöjda med hur maten ser ut och hur den smakar. ”Mycket bra med tre mindre rätter än en stor. Väldigt smakrika rätter.”

Just smaker, konsistenser och portionsstorlekar är en utmaning. Många som är sjuka får nedsatt aptit, ”nära hälften av alla som läggs in på sjukhus är undernärda eller riskerar undernäring” skriver Livsmedelsverket. ”Undernäring leder till ökat vårdbehov, längre vårdtider och höga samhällskostnader.”

”Härligt att kunna välja bland så mycket”

Hela 90 % är nu nöjda med utbudet och 83 % tycker fortfarande att portionerna är ”lagom” stora.
”Mycket bra med olika rätter att välja på” tycker man, och att även själv få styra när man vill äta är viktigt. Det senaste dygnet hade 95 % fått välja NÄR de skulle äta och alla fick också själv välja VAD som skulle serveras från menyn som fanns att titta på i förväg. Det stora flertalet hade också blivit erbjuden något att äta och dricka mellan mål, allt från ”omelett, kaffe, smoothies och glass till paj, smörgåsar eller bubbelvatten”.

De som kanske skulle önska ett ännu större utbud är de som vistas på sjukhus under en längre tid och hinner prova sig igenom alla olika rätter.

“Mycket trevlig personal!”

Hela 94 % av de tillfrågade är nu nöjda med servicen runt måltiderna, en höjning sedan förra gången.
All service är beroende av de människor som levererar den. Även Livsmedelsverket uppmärksammar den utmaningen; ”I en redan hårt belastad vård kan måltiden ibland ses som ett störningsmoment och inte som en del av vården”.

Med Signaturs måltidsvärdar på plats ute på avdelningarna bygger man bort den problematiken. De är rekryterade både för sitt intresse för mat och för sin känsla för service. De har den kunskap och tid som krävs för att arbeta med hela upplevelsen kring patientmåltiderna och tillgodose patienternas olika behov. ”Personalen är mycket mån om att patienter får mat när det behövs och serverar på ett trevligt sätt” intygar en av de svarande.

Uppdragsgivaren är också nöjd

Ytterst ansvariga för patientmåltiderna är såklart sjukhuset. Beställaren av måltidslösningen och därmed mottagare av årets enkätresultat är mycket nöjd även detta år.

På alla sju huvudfrågor fick Signatur by Coor ett lika bra eller till och med bättre resultat än förra årets redan höga siffror.

 

Signatur by Coor har det stora förtroendet att leverera måltidsservice till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Med inspiration från krog- och restaurangvärlden har vi ambitionen att leverera måltidsupplevelser som lämnar positivt avtryck hos patienter, vårdpersonal och närstående.