Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Patienter mycket nöjda med maten

”Maten på sjukhus är viktig för patienters hälsa och förutsättningar att tillgodogöra sig medicinsk behandling och bli friska.”

Enkätundersökning | Coor

Så står det i Livsmedelsverket nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus. Deras huvudbudskap är att ”måltiderna ska utgå från patientens behov och önskemål och bli en tydligare del av vården”.

Signatur levererar patientmåltider


På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna levererar Signatur by Coor all mat till patienterna. Regelbundna uppföljningar av patientmåltiderna är viktiga för både beställare och leverantör och bra verktyg för att hålla hög kvalitet och ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

Under hösten genomfördes en omfattande enkät om upplevelsen av måltiden på sjukhuset på de 24 vårdavdelningarna. Signaturs ”matgäster” fick tycka till och över 200 patienter, både män och kvinnor i alla åldrar, ville vara med och svara på frågorna. De hade varit inlagda olika länge och fick även beskriva hur de upplevde sin aptit. Majoriteten hade varit inlagda på sjukhus tidigare, men de flesta jämförde ändå sjukhusmåltiderna med annan färdiglagad mat, hemlagad mat eller till och med vanliga lunchrestauranger.

”Jag ger högsta betyg för jättefin och god mat!”


Hela 91 % av de svarande upplever måltidens helhet som positiv.
De svarande är mycket nöjda med hur maten ser ut och hur den smakar. ”Mycket bra med tre mindre rätter än en stor. Väldigt smakrika rätter.”

Just smaker, konsistenser och portionsstorlekar är en utmaning. Många som är sjuka får nedsatt aptit, ”nära hälften av alla som läggs in på sjukhus är undernärda eller riskerar undernäring” skriver Livsmedelsverket. ”Undernäring leder till ökat vårdbehov, längre vårdtider och höga samhällskostnader.”

”Härligt att kunna välja bland så mycket”


86 % är nöjda med utbudet och 83 % tycker att portionerna är ”lagom” stora.
”Mycket bra med olika rätter att välja på” tycker man, och att även själv få styra när man vill äta är viktigt. Det senaste dygnet hade 95 % fått välja NÄR de skulle äta och alla fick också själv välja VAD som skulle serveras från menyn som fanns att titta på i förväg. Det stora flertalet hade också blivit erbjuden något att äta och dricka mellan mål, allt från ”omelett, kaffe, smoothies och glass till paj, smörgåsar eller bubbelvatten”.

De som kanske skulle önska ett ännu större utbud är de som vistas på sjukhus under en längre tid och hinner prova sig igenom alla olika rätter.

“Mycket trevlig personal!”


90 % av de tillfrågade är nöjda med servicen runt måltiderna.
All service är beroende av de människor som levererar den. Även Livsmedelsverket uppmärksammar den utmaningen; ”I en redan hårt belastad vård kan måltiden ibland ses som ett störningsmoment och inte som en del av vården”.

Med Signaturs måltidsvärdar på plats ute på avdelningarna bygger man bort den problematiken. De är rekryterade både för sitt intresse för mat och för sin känsla för service. De har den kunskap och tid som krävs för att arbeta med hela upplevelsen kring patientmåltiderna och tillgodose patienternas olika behov. ”Personalen är mycket mån om att patienter får mat när det behövs och serverar på ett trevligt sätt” intygar en av de svarande.

Uppdragsgivaren är också nöjd


Ytterst ansvariga för patientmåltiderna är såklart sjukhuset. Beställaren av måltidslösningen och mottagare av enkätresultatet är också mycket nöjd.

På alla sju huvudfrågorna fick Signatur by Coor ett bättre resultat än vad föregångarna fått tidigare år.

Signatur by Coor har det stora förtroendet att leverera måltidsservice till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Med inspiration från krog- och restaurangvärlden har vi ambitionen att leverera måltidsupplevelser som lämnar positivt avtryck hos patienter, vårdpersonal och närstående.