Framtidens arbetsplats

Psykologi – inte bara behandling utan även ett arbetsredskap

På samma sätt som man får en dator för att kunna göra sitt jobb så bör man också få verktyg för att hantera sina mentala förmågor i arbetslivet. Det menar psykologen Sofia Viotti som uppmanar chefer att tänka lite längre och föregå med gott exempel.

I 2023 års upplaga av rapporten Join The Workplace Revolution har Coor frågat 500 nordiska arbetsgivare och lika många arbetstagare om deras perspektiv på framtidens arbetsplats. I undersökningen pekar arbetsgivarna ut medarbetarnas mentala välbefinnande på jobbet som det viktigaste området att fokusera på de kommande två åren.

Svaret förvånar inte Sofia Viotti, psykolog, föreläsare och författare; som ofta anlitas av arbetsgivare för att hjälpa organisationer att utvecklas, prestera och samtidigt må bra.

– Ofta kontaktar man mig när man märker av att det finns stress i organisationen eller att medarbetare fastnat i oro och självkritik. De som anlitar mig har blivit nyfikna på självmedkänsla och hur man kan hjälpa sina anställda att träna mentalt.

Hon är glad över att fler arbetsgivare både pratar om och prioriterar mental hälsa på sina arbetsplatser, men ser också att satsningarna ofta kommer onödigt sent.

– Det börjar förändras, men än så länge har det här med psykologi setts som något man tar till när någon mår dåligt. Då kanske man skickar medarbetare till psykolog via företagshälsovården eller hyr in en inspirationstalare i en timme i förhoppning om att få till en quick fix.

I rapporten Join The Workplace Revolution märks det att medvetenheten om den psykosociala arbetsmiljön betydelse växer.

Arbetsgivarna visar en hög vilja att anpassa och utveckla sina kontor till attraktiva hybridarbetsplatser där medarbetarna mår bra och vill vara.

Men rapporten speglar också ett avvaktande läge i en osäker samhällsekonomisk situation. De kommande två åren kommer budgeten för renovering och personalrelaterade aktiviteter att krympa hos hälften av arbetsgivarna på grund av den ekonomiska pressen.

Sofia Viotti varnar för att låta ett krisläge på kontoret bli långvarigt.

– Hamnar man i ett läge av ren brandsläckning där medarbetarna tvingas prioriterar bort vila eller träning så kommer det att fungera hyfsat ett tag, men det är ohållbart för människans hjärna att skjuta upp återhämtning på lång sikt. Konsekvenserna drabbar både individen och företaget, och vägen tillbaka kan vara lång.

Uppgiften att rusta för en eventuell lågkonjunktur och samtidigt investera i sina anställdas välbefinnande är svår, men inte omöjlig. Sofia Viotti råder arbetsgivare som vill engagera sig att ta in organisations­psykologer som kan hjälpa företagen att jobba långsiktigt.

– Vi kan lära ut grundkunskaper om hur människan fungerar psykologiskt, hur man kan ta hand om sig själv, bryta stress och inte fastna i ohjälpsamma beteenden som att till exempel skjuta upp saker. Idag ligger det lite för mycket på individens eget ansvar att förstå de här sakerna, men det borde ligga i organisationens intresse att erbjuda den kunskapen som arbetsredskap på samma sätt som man får en dator för att kunna göra sitt jobb.

Sofia menar att det också finns många saker som arbetsgivare kan ta till på egen hand här och nu för att stötta sina anställda.

– Det viktigaste är att inte sitta och gissa sig till vad som behövs för att människor ska må bra. Våga fråga i stället och gör det ofta. En medarbetares situation kan förändras så att det som fungerade bra för ett halvår sedan inte längre gör det, säger Sofia och fortsätter;

– Det är vanligt att chefer drar sig för att fråga vad ens anställda behöver eftersom man är rädd att inte kunna leverera den lösning som den anställda önskar sig, men det är alltid bättre att ha en öppen, kontinuerlig dialog om det. Man kanske kan hitta en kompromiss.

I rapporten är det tydligt att medarbetarnas efterfrågan på valfri och flexibel kontorsnärvaro är fortsatt hög efter pandemiåren. Andelen beslutsfattare som upplever utmaningar med att få tillbaka medarbetarna till kontoret i önskad utsträckning har ökat med 18 procent mellan år 2022 och 2023.

Förutom utmaningen att med begränsade medel öka kontorets attraktionskraft behöver arbetsgivarna alltså också tillgodose sina anställdas mentala välbefinnande under arbetstid – även när de arbetar hemifrån. Sofia Viottis bästa råd på vägen är att släppa tanken på att en lösning skulle passa alla och att inte fastna på en ytlig nivå.

– Har man en dialog om vad som skulle öka välbefinnandet i arbetslivet så handlar det sällan om att byta till finare möbler eller måla om på kontoret. Det som lockar är att känna gemenskap och att det känns meningsfullt att vara på plats. Det som irriterar mest på arbetsplatser med obligatorisk närvaro är när man i slutet av arbetsdagen känner att man lika gärna hade kunnat stanna hemma.

Under pandemiåren vittnade många människor om hur hemarbetet underlättat livspusslet med barn, träning och hushållsarbete. Många företag har med stöd av de argumenten passat på att skala ner sina kontorsytor rejält. Ett fåtal företag har avvecklat sina fysiska kontor helt och hållet. Sofia påpekar att drömmen om permanent hemmajobb inte är representativ för alla människor eller under alla perioder.

– Är man nyinflyttad i en stad eller ny på sin arbetsplats så är det inte alls attraktivt att jobba hemifrån hela tiden. Det kan bli väldigt ensamt, och onboardingen för nya medarbetare riskerar att bli bristfällig. Det är valfriheten som är det viktiga, att man ska kunna välja att delta i ett socialt sammanhang när man behöver det, avslutar Sofia.

Det här är självmedkänsla

Självmedkänsla handlar om att ta hand om och hjälpa sig själv. Det innebär att ha förståelse för hur ens egna kropp och hjärna fungerar och försöka skapa goda förutsättningar för att man ska må bra. Ibland handlar det om att stötta sig själv i något som är svårt och ibland att aktivt agera för en förändring.

Om Sofia Viotti

Sofia är leg. psykolog utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala Universitet med egen mottagning i Stockholm. Hon är också yoga­instruktör, föreläsare och författare till två böcker om självmedkänsla, prestation och stress. Sofia håller utbildningar för företag i självmedkänsla på jobbet och hållbart presterande.

I kundförteckningen finns organisationer som till exempel Coop, Ikea, Karolinska Institutet och Socialtjänsten.


Kontakta Coor Advisory

Vill ni ha stöd i skapandet framtidens arbetsplats?

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Vi stöttar din verksamhet i skapandet av ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv.

Ta kontakt med oss redan idag.

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Se våra lediga tjänster och sök jobb på framtidens arbetsplats.

Sök jobb

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats


Tema: Framtidens arbetsplats

Framtidssäkra arbetsplatsen i en föränderlig värld

Företag behöver förhålla sig till omvärldens instabilitet och förändringar, och samtidigt överväger 1 av 3 anställda att byta jobb om deras nya behov inte tillgodoses. Vad krävs egentligen av företag för att framtidssäkra sina arbetsplatser?

Ta del av de senaste insikterna från vår nordiska undersökning och inspireras av hur andra bolag framtidssäkrar sina arbetsplatser.

Läs mer och ladda ner ➝