Hållbarhet

Små gröna alternativ skapar stor förändring för hållbar lokalvård

Säg adjö till överflödig vattenanvändning och kemiska rengöringsmedel. Nu tar växtbaserade rengöringsmedel och diamantrondeller fighten mot traditionella arbetssätt. Det bidrar inte bara till en bättre miljö utan också ökat välmående på arbetsplatsen.

Så arbetar Coor för att göra skillnad på riktigt.

Fräscha och rena lokaler kräver regelbunden rengöring och underhåll. Känslan av att gå in i ett mötesrum där det är ordning och reda, god luftkvalitet och rena ytor ger ett mervärde för alla på en arbetsplats. Att detta också möjliggörs utan farliga kemikalier och med minimal användning av vatten är en självklarhet för Coor.

Men hur går det till i praktiken? Att Coors städtjänster är Svanencertifierade innebär att städmetoderna är både hållbara och "gröna". Samtidigt har många små justeringar och smarta materialval också skapat en stor förändring för verksamheten, berättar Jens Engström, som driver verksamhetsutveckling inom lokalvård hos Coor.

– Det vi ser gör stor skillnad är växtbaserade rengöringsmedel samt minskad vattenförbrukning. Det löpande arbetet med att reducera engångshandskar och plastpåsar är två andra tydliga insatser som bidrar till att vi gör skillnad på större skala, fortsätter Jens Engström.

Fokus på gröna innovationer

Ett ”briljant” exempel som Coor har arbetat med länge är diamantrondeller för maskinell städning. Rondellerna är gjorda av fabrikstillverkade diamanter och återvunna PET-flaskor och de gör att till exempel golvrengöring blir mer hållbart.

– Själva rondellen är så pass effektiv att du kan jobba helt utan kemikalier. Rondellerna lyfter också golvets glans och lyster, berättar Jens.

Områden där rengöringsmedel ändå behövs kan begränsas till ytor där mycket smuts och fett förekommer. Ur ett kostnadsperspektiv förlängs då också livslängden för både inredning och ytskikt. Ett typiskt fall där kemikalier ofta används är borttagning av fläckar och svår smuts. Ett enkelt och hållbart alternativ är att använda vattenånga där värmen effektivt tar kål på bakterierna.

Sedan en tid tillbaka jobbar Coor tillsammans med start-upen Mimbly som utvecklat en filtreringmetod som hindrar utsläppet av mikroplaster i våra sjöar och hav. I den så kallade ”Mimboxen” tvättas textilier på ett miljövänligt sätt och med mindre vatten.

– Mikroplaster fångas upp vid rengöring av moppar och dukar. Plasten skulle annars försvinna ut i naturen om vi inte filtrerade ut dem med hjälp av metoden som Mimbly tagit fram, säger Jens och fortsätter:

– Det är en spännande resa att tillsammans skapa en positiv förändring genom att utveckla och testa Mimblys hållbara tvättlösning hos olika företag.

Välmående – av stor betydelse för trivseln

En hälsofaktor som har stor påverkan är inomhusluften. Flera studier pekar på att luft med hög koncentration av partiklar i kombination med dålig ventilering i kontorslokaler försämrar människors kognitiva förmågor. Det finns ett starkt samband mellan luftkvalitet, välmående och daglig städning.

Asbjørg Torpe, Innovations Manager på Coor, ser regelbunden städning och ett tätt kundsamarbete som de viktigaste faktorerna för välmående på arbetsplatsen.

– Vi ser de bästa resultaten när vi arbetar nära våra kunder och en bra leverans av städtjänster utgör grunden för god inomhusluft. Du kanske inte omedelbart ser eller känner effekterna av en ren arbetsplats, men resultaten är otvivelaktiga, säger Asbjørg.

Hon nämner förbättrat beslutsfattande, minskad frånvaro och att anställda trivs.

– Känner man trivsel på kontoret och är nöjd på sin arbetsplats så tar man välgrundade beslut och risken att bli sjuk minskar.

Ett exempel som Asbjørg lyfter är användandet av städrobotar. Enligt en studie som Coor utförde tillsammans med en tillverkare av städrobotar, OrboTech, förbättrades inomhusluften med 24 % jämfört med manuell städning.

– Man ska uppleva lokalen som en trygg plats där man gärna tillbringar sin arbetsdag, avslutar Asbjørg.


Intresserad av mer hållbar lokalvård?

Vi vill gärna berätta för dig om våra smarta, trygga och hållbara städtjänster för arbetsplatser i hela landet. Ta kontakt med oss för att få veta hur vi kan göra din arbetsdag bättre.

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Ett hållbart arbetsliv

Läs mer om hållbarhet