Innovation

Smarta innovationer för energieffektiva fastigheter

Frågan kring hur vi bäst arbetar med energieffektivisering i fastigheter och på arbetsplatser är högaktuell. Både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv kan nya tekniska innovationer göra stor skillnad menar Tomas Hultgren, Head of Concepts and Solutions på Coor.

Smarta energilösningar

– Sätter man nya typer av verktyg i händerna på erfarna energiingenjörer så kan man skapa väldigt bra resultat, berättar Tomas Hultgren.

Principen för att optimera energianvändningen i fastigheter och på arbetsplatser är att ta reda på hur de rådande omständigheterna ser ut. För många företag är just energianvändningen en viktig faktor, inte minst på grund av Lagen om energikartläggningar i stora företag som antogs 2014.

Fokus på reducerad energiåtgång

Coor har lång erfarenhet av att kartlägga och implementera åtgärder som ger hållbara lösningar inom området, berättar Klas Norrstig som är produkt- och systemägare inom Coors innovationsgren SmartEnergy.

– När vi tittar på energieffektivisering så finns det flera olika delar. En av grunderna är att optimera system som finns och eliminera slöseri av energi. Sen finns det andra spåret där vi genom installation av ny teknik kan reducera energianvändningen. Ofta kan det handla om att ersätta eller uppgradera befintlig teknik som sitter i kundernas fastigheter.

Samla all data på ett ställe

För att kunna göra en tydlig bedömning av vilka beslut som behöver tas behöver fakta finnas på plats. Inte minst för att beställaren ska få en förståelse för hur energianvändningen faktiskt ser ut och hur den kan reduceras.

Ylva Norlin som också är produktägare för Coor SmartEnergy berättar att just analysen av data spelar en viktig roll när det kommer till optimeringsarbetet.

– Med vår teknik samlas all data på ett och samma ställe. Det ger en bra överblick över var energin används som man sedan kan analysera djupare för att förstå vilka åtgärder som ger störst effekt på energianvändningen. Det blir ett bra sätt att ta datadrivna beslut på vad som behöver förändras i stället för att göra gissningar, säger Ylva Norlin.

Lösningar för alla typer av företag

Oavsett storleken på behov kan Coor hjälpa till med allt från kartläggning, rådgivning och installation av ny teknik.

– Ofta finns samma systemfel i både stora och mellanstora anläggningar, berättar Klas Norrstig. Ett första steg är fakta och kännedom för att hitta områden med potential att effektivisera. Sen kan man vidta åtgärder och applicera ny teknik, till exempel mer sofistikerad styrning på befintlig utrustning.

Nästa generations verktyg

Inom konceptet SmartEnergy erbjuds också olika sätt för företag att följa energianvändningen. Via appar och dashboards på skärmar kan bland annat värme- och elförbrukning visas.

– I och med att elpriserna ser ut som de gör så har det skapat en större förståelse bland gemene man, säger Ylva Norlin. Genom enkel visualisering blir det också lättare att förstå att det man gör också påverkar förbrukningen.

Coor utvecklar också innovationen SmartDrone som med hjälp av en drönare utrustad med värmekamera kan identifiera bland annat värmeläckage i en fastighet.

– Mycket av den nya teknik som utvecklas är egentligen att se som nästa generations verktyg, säger Tomas Hultgren. Fördelen för oss är att med en väldigt stor kompetens och erfarna energiingenjörer i våra serviceleveranser kan vi med hjälp av de nya verktygen skapa reella värden redan nu.


Först med det senaste

Låt oss prata innovation – kontakta oss här:

 Ansvarig Fastighetsservice - Anna Rudberg | Coor

Anna Rudberg

Affärsenhetschef
Fastighet och Säkerhet

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs mer om innovationer