Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Svenskarna kallar det ”fika”

Kafferasten är en gammal tradition i arbetssammanhang, en möjlighet till umgänge och meningsutbyte med kollegor. Men hur har kaffepausen påverkats i takt med att arbetsplatsen förändrats från stängda kontorsutrymmen till öppna landskap och sedermera aktivitetsbaserat upplägg – finns behovet av den fortfarande kvar?

Black coffee in a yellow mug: a swedish work tradition | Coor

Det som svenskarna brukar kalla fika, det vill säga möten över en kopp kaffe, är en gammal social tradition. Redan på 1700-talet, då kaffet infördes i landet, började människor träffas för att prata affärer eller umgås över en kopp. In på 1900-talet var konditorier och kafferep vanliga företeelser, och bestämda kaffepauser förekom på såväl fabrikerna som för dem som arbetade utomhus på landet.

Just på arbetsplatsen har kafferasten traditionellt sett haft en viktig social funktion. Utöver möjligheten till ett avbrott i arbetet är den gemensamma pausen ett sätt för kollegor att träffas och lära känna varandra, utbyta idéer och odla relationer. Att ”fika” på jobbet är inte bara en chans till återhämtning och en kopp kaffe. Det bidrar till trivsel, erfarenhetsutbyte, och en lärande organisation.

– Många goda idéer och tankar föds vid fikabordet, säger Joakim Amprazis, affärskonsult på Volvo Cars i Göteborg.

 

När företaget nyligen ställde om till ett aktivitetsbaserat landskap, var Joakims huvuduppgift att värna om de 12 000 anställdas trivsel och välmående på arbetsplatsen. Då blev det också tydligt vilken roll fikapausen hade.

– Den har både ett socialt och ett kreativt syfte, menar han. 

Du blir mer kreativ av att lämna skrivbordet en stund, slappna av och kanske ta en nypa luft, och att fika tillsammans öppnar upp för samarbeten mellan olika grupper. Många goda idéer och tankar föds vid fikabordet.

Ett syfte med Volvos omställning var just att samla människor från olika delar av verksamheten vid lunch- och matutrymmena, dels för att utnyttja utrymmena bättre, dels för att uppmuntra till möten över gränserna.

Men i en tid då allt fler känner sig stressade på jobbet är det många som väljer att hoppa över fikapausen. Och med öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade upplägg är det kanske rent av lättare att vara social tvärs över skrivbordet i stället för att gå till fikarummet.

Att fikapausen skulle ha spelat ut sin roll i den moderna arbetsplatsen tror dock inte Joakim Amprazis, utan tvärtom.

– Nu interagerar vi mer med andra grupper och får fler diskussioner och ökat samarbete. Jag tycker det är fantastiskt i ett sådant här stort bolag, säger han och avslutar:

– Fikapausen är en viktig del i Volvos kultur och något vi värnar om. Ordet fika har blivit vanligt även i våra systerfabriker utanför Sverige. Det ser vi som enbart positivt.