Arbetsplatsservice

Svenskarna kallar det ”fika”

Kafferast och fika på jobbet är en gammal tradition i arbetssammanhang, en möjlighet till umgänge och meningsutbyte med kollegor. Men hur har kaffepausen påverkats i takt med att arbetsplatsen förändrats från stängda kontorsutrymmen till öppna landskap och sedermera aktivitetsbaserat upplägg – finns behovet av den fortfarande kvar?

Det som svenskarna brukar kalla fika, det vill säga möten över en kopp kaffe, är en gammal social tradition. Redan på 1700-talet, då kaffet infördes i landet, började människor träffas för att prata affärer eller umgås över en kopp. In på 1900-talet var konditorier och kafferep vanliga företeelser, och bestämda kaffepauser förekom på såväl fabrikerna som för dem som arbetade utomhus på landet.

Just på arbetsplatsen har kafferasten traditionellt sett haft en viktig social funktion. Utöver möjligheten till ett avbrott i arbetet är den gemensamma pausen ett sätt för kollegor att träffas och lära känna varandra, utbyta idéer och odla relationer. Att ”fika” på jobbet är inte bara en chans till återhämtning och en kopp kaffe. Det bidrar till trivsel, erfarenhetsutbyte, och en lärande organisation.

– Många goda idéer och tankar föds vid fikabordet, säger Joakim Amprazis, affärskonsult på Volvo Cars i Göteborg.

När företaget ställde om till ett aktivitetsbaserat landskap, var Joakims huvuduppgift att värna om de 12 000 anställdas trivsel och välmående på arbetsplatsen. Då blev det också tydligt vilken roll fikapausen hade.

– Den har både ett socialt och ett kreativt syfte, menar han. 

Du blir mer kreativ av att lämna skrivbordet en stund, slappna av och kanske ta en nypa luft, och att fika tillsammans öppnar upp för samarbeten mellan olika grupper. Många goda idéer och tankar föds vid fikabordet.

Ett syfte med Volvos omställning var just att samla människor från olika delar av verksamheten vid lunch- och matutrymmena, dels för att utnyttja utrymmena bättre, dels för att uppmuntra till möten över gränserna.

Men i en tid då allt fler känner sig stressade på jobbet är det många som väljer att hoppa över fikapausen. Och med öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade upplägg är det kanske rent av lättare att vara social tvärs över skrivbordet i stället för att gå till fikarummet.

Att fikapausen skulle ha spelat ut sin roll i den moderna arbetsplatsen tror dock inte Joakim Amprazis, utan tvärtom.

– Nu interagerar vi mer med andra grupper och får fler diskussioner och ökat samarbete. Jag tycker det är fantastiskt i ett sådant här stort bolag, säger han och avslutar:

– Fikapausen är en viktig del i Volvos kultur och något vi värnar om. Ordet fika har blivit vanligt även i våra systerfabriker utanför Sverige. Det ser vi som enbart positivt.


Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats


Kontakta Coor Advisory

Vill ni ha stöd i skapandet framtidens arbetsplats?

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Vi stöttar din verksamhet i skapandet av ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv.

Ta kontakt med oss redan idag.

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Se våra lediga tjänster och sök jobb på framtidens arbetsplats.

Sök jobb

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.