Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Tallriksmodellen - för hjärnan

Vad är The Healthy Mind Platter? Vilka ingredienser behövs för att hjärnan ska må bra?

Hjärnhälsa tallriksmodell

THE HEALTHY MIND PLATTER

Att vårda kroppen med hjälp av grundläggande kunskap om kost och motion är sedan länge en självklarhet. Men att ta hand om vårt främsta verktyg i livet, hjärnan, är inte lika prioriterat. Det är någonting som professor Dan Siegel och David Rock, vd för NeuroLeadership Institute, vill ändra på med hjälp av The Healthy Mind Platter, en sorts tallriksmodell för hjärnan som de tagit fram för att enkelt beskriva vilka ingredienser som behövs för att hjärnan ska orka och må bra.

Hjärnhälsa sömntid

Sovtid

Påminner oss om vikten av sömn – helt avgörande för vårt välbefinnande och ger hjärnan livsviktig återhämtning.

Fokustid

Hjärnan mår bra av att få fokusera utan avbrott, lösa problem och ägna sig åt djupt tänkande.

Hjärnhälsa fokus

Lektid

Att med ett öppet sinne utsätta sig för nya erfarenheter och låta upplevelsen vara som den är.

Hjärnhälsa lek
Hjärnhälsa social interaktion

Social tid

Att umgås med andra, och det gärna i naturen, är viktigt för vårt välbefinnande

Hjärnhälsa reflektion

Reflektion och meditation

Utforska ditt inre känsloliv. Forskning visar att mindfulness och meditation hjälper till att öka samarbetet mellan hjärnans olika delar.

Bara-vara-tid

I det informationssamhälle vi lever tar vi oss alltför sällan tid till att bara låta tankarna vandra. Hjärnan laddar om när den får gå på tomgång utan något särskilt mål.

Hjärnhälsa närvaro

Motionstid

Vikten av rörelse och motion för att hjärnan ska må bra.

Hjärnhälsa fysisk träning

Coors arbetsplatsstrateger kommenterar:

"Designar du en arbetsplats utifrån hela välmåendepaletten och inte enbart fysisk rörelse ger du medarbetarna bättre förutsättningar att må bra och prestera"