Smarter Worklife

Varde (justerbart) ljus!

Hur viktig är belysningen på kontoret och hur ska man tänka för att förbättra den? Martin Svensson, Lighting Solutions Manager på Coor, ger sin syn på saken.

Kunskapsbank, smarter worklife, värde ljus, bild SL4

Coor Smarter Worklife 22/23 SE

Ögat är hjärnans fönster mot omvärlden och med hjälp av synen upplever vi bland annat olika färger, rörelser, mörker och ljus. Att ha bra kontorsbelysning är därför en viktig del för att medarbetarna ska känna välbefinnande, öka sin kreativitet och få rätt förutsättningar för att kunna prestera. Martin Svensson, Lighting Solutions Manager på Coor, berättar mer:

– För att skapa en miljö där medarbetarna vill vara måste fastighetsägare och hyresvärdar fokusera på sin belysning. När vi nu går mot att skapa kontor som liknar hotellens lounger eller mysiga restauranger är ljuset A och O. Det ska vara platsorienterat, vilket betyder att den fokuserar på en specifik kontorsplats, och varje medarbetare ska själv kunna definiera just sin ljusmiljö, säger han.

Vilka är fördelarna för medarbetarna med bra belysning?

– Det finns mycket forskning kring dygnsrytm, vår biologiska klocka och hur människan beter sig beroende på ljusmiljö. Rätt belysning ger oss en energiboost när det behövs – medan varmare ljus med mindre intensitet hjälper oss att komma ner i varv. Därför är det viktigt att belysningen i rummen har olika karaktärer beroende på vilka uppgifter som ska utföras, säger Martin Svensson.

– Fokusområdena behöver ha kontorsbelysning, ”Teams”-rummen behöver ett fullgott ljus mot personens ansikte med rätt kontrastförhållande till bakgrundsljuset. Medan rummen för face to face-möten behöver ett välkomnade ljus kring bordet så att vi kan fokusera på människan vi pratar med. Kök och loungeytor behöver ljussättning som tar  ner stressnivån och ger oss matro eller en stunds vila från produktiviteten vid arbetsplatsen.

Bland de företag som ligger i framkant när det gäller kontorsbelysning nämner Martin tungviktare som Spotify, Microsoft, Google och King – som utformat arbetsplatser som ”medarbetarna inte ska vilja lämna”.

– De har verkligen satsat på det här och insett hur viktig belysningen är för att skapa karaktär, signalera företagets värderingar och bygga attraktionskraft, säger han.

Lysande lösning från Coor

Nature Connect är ett sorts konstgjort takfönster som skapar infallande dagsljus i ett rum som annars inte har något naturligt ljus, vilket i sin tur skapar ett ökat välmående för medarbetarna. Det kan också användas i syfte att optimera kontor och lyfta delar av byggnaden som inte varit så väl använda.


Webbinar

Energieffektivisering för företag

Så hanterar du och ditt företag energikrisen – på långt och kort sikt. Se vårt inspelade webbinar om energieffektivisering

Kunskapsbank Energi webinar | Coor

Kostnadsfritt magasin

Beställ magasinet Smarter Worklife

Coor brinner för framtidens arbetsliv. I vårt magasin hittar du nyheter och inspiration kring sådant som gör arbetslivet smartare, roligare och mer hållbart. Smarter Worklife har nominerats till Svenska Designpriset i kategorin redaktionellt kundtidning, för bästa grafiska design och kommunikation. Smarter Worklife ges ut en gång per år.

Läs mer och beställ ➝

 Ansvarig Fastighetsservice - Anna Rudberg | Coor

Anna Rudberg

Affärsenhetschef
Fastighet och Säkerhet

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Fler artiklar från Smarter Worklife